23948sdkhjf

Milliardstort klimatilpasningsprojekt bremset: Nu vil kommunen have miljøminister på sagen

Holstebro Kommune vil have den kommende ny miljøminister til at efterse VVM-undersøgelsen af et stort klimatilpasningsprojekt i byen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har – som tidligere beskrevet – underkendt klimasikringstiltag i Holstebro Kommune, der skulle sikre 750 ejendomme og værdier for mere end 4 mia. kr. i Holstebro midtby.

Nu vil de vestjyske lokalpolitikere - efter at have set nærmere på nævnets afgørelse vedrørende hjemsendelse af VVM-redegørelse og VVM-tilladelse til klimatilpasning af Holstebro by - have en kommende miljøminister på banen for at sikre rammerne, så man kan løse de voksende vand- og klimaudfordringer.

Det skriver Holstebro Kommune i en pressemeddelelse.

Det store projekt omkring Vandkraftsøen og ådalen øst for Holstebro, der er sat i bero med klage og kendelse, betegnes af kommunen som byrådspolitikernes svar på forpligtigelsen til at styre fremtidens klimaudfordringer i Storåsystemet og bidrage til at håndtere en såkaldt 100-års hændelse. Kommunens projekt skulle således sikre 750 ejendomme og værdier for mere end 4 mia. kr. i Holstebro.

Planerne om en dæmning i Storeå, der løber gennem Holstebro, fik for et års tid siden Danmarks Naturfredningsforening til at klage til Miljø- og fødevareklagenævnet, som nu har underkendt det kommunale planer om en dæmning, da den ville få store negative konsekvenser for naturen og dermed være i strid med naturbeskyttelseslovgivningen.

Første deletape af Holstebro Kommunes klimasikring - et højvandsværn ved Vigen i Holstebro midtby - er færdigbygget. Men det er ifølge kommunen ikke nok til at indfri kravet fra EU og Folketinget om at sikre Holstebro mod oversvømmelser i fremtiden.

Øjner sjældent anvendt mulighed

Klagenævnets afgørelse afviser ikke projektet, men beskriver behov for yderligere undersøgelser og dokumentation for afledte påvirkninger. Den stiller desuden krav til, at statens opgave med passage ved Vandkraftsøen også skal på plads, for at et projekt kan gennemføres. Samtidig med at disse krav beskrives, så anviser klagenævnet dog også en anden vej til at fremme projektet. Der peges konkret på undtagelsesbestemmelser for vandrammedirektivet og habitatbekendtgørelsen, som anvendes meget sjældent i Danmark.

– Det står klart, at dansk lovgivning og vanlig praksis i dette tilfælde ikke tager højde for de klimaudfordringer, vi står overfor, og de helt nye typer af løsninger, som vil komme i spil i fremtiden. Det må vi tage til efterretning, siger borgmester H.C. Østerby (S) og fortsætter:

– Men klagenævnet har anvist konkrete undtagelsesbestemmelser, som viser en vej fremad. Og der er kun én vej, og det er fremad, for der ligger en EU-forpligtigelse til at beskytte byen. For at den kan vægtes ind, er det åbenbart en betingelse, at den kommende miljøminister skal give lov.

Klimasikring i Holstebro skal sikre 750 ejendomme

Danmarks Naturfredningsforening klagede for et års tid siden over Holstebro Kommunes VVM-tilladelse til et klimatilpasningsprojekt af Storå, der løber igennem Holstebro.

Miljø- og Fødevareklagenævnet gav foreningen medhold og underkendte dermed kommunens tilladelse.

Kommunens projekt skulle sikre 750 ejendomme og værdier for mere end 4 mia. kr. i Holstebro midtby.

Den første deletape - et højvandsværn ved Vigen i Holstebro midtby - er færdigbygget. Men det er ifølge kommunen ikke nok til at indfri kravet fra EU og Folketinget om at sikre Holstebro mod oversvømmelser i fremtiden.

De næste to etaper ved henholdsvis Vandkraftsøen og ådalen omkring motorvejsbroen øst for Mejrup er nu sat i bero på ubestemt tid i konsekvens af afgørelsen. Kommunen har ellers siden forsommeren været i gang med indledende projektering, der skulle munde ud i et udbudsmateriale.

Ud over at alle indledende projekteringsopgaver indstilles, annulleres servitutter, finansiering og andre aftalegrundlag som følge af klageafgørelsen.

Derfor vil de vestjyske politikere have den kommende regering på banen:

– Det er et enigt Økonomiudvalg, som nu ønsker, at sagen bringes for den kommende miljøminister i et foretræde, for nu er det på tide, at man fra Christiansborg spiller sig på banen og sikrer rammer for, at vi i Danmark kan løse de voksende udfordringer med vand i et klima, som hastigt udvikler sig, siger H.C. Østerby.

Holstebro Kommune arbejder derfor nu videre på det grundlag, som skal afdække, om der er ministervilje til at bane vej for beskyttelsen af byen med det påtænkte tredelte projekt i ådalen, Vandkraftsøen og ved Vigen.

Artiklen er en del af temaet Politik.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.112