23948sdkhjf

Flere ulykker: Godstransport er blevet farligere

En lempelse af lovgivningen kan være en del af forklaringerne på, at der i dag sker flere arbejdsulykker i transportbranchen end for fem år siden

Det går den helt forkerte vej med antallet af arbejdsulykker i transportbranchen.

Antallet af mennesker, som kom til skade i forbindelse med godstransport var nemlig højere i 2022 end fem år tidligere. Det viser Arbejdstilsynets tal for anmeldte arbejdsulykker.

Den udvikling vækker bekymring i transportafdelingen hos fagforeningen 3F. 

Ifølge transportafdelingens arbejdsmiljøkonsulent, Benny Nymark Andersen, er årsagen til stigningen ukendt. Han peger dog på, at en af årsagerne kan være en lempelse af lovgivningen omkring arbejdsmiljø.

- Førhen var det sådan, at der skulle være en arbejdsmiljørepræsentant for hver leder i virksomheden. Nu kan man nøjes med at have én, selvom der måske er halvtreds afdelinger rundt om i landet. Når synligheden omkring arbejdsmiljøet forsvinder, kan det smitte af hele vejen ned gennem systemet, siger han og tilføjer:

- Der er mange virksomheder, som har fuldstændigt styr på det, men ændringen i lovgivningen gør det sværere at implementere et godt arbejdsmiljø, de steder, hvor det ikke er en naturlig del af virksomheden.

Arbejdsulykker i forbindelse med godstransport
År 2018 2019 2020 2021 2022
Godstransport: Ulykker pr. 10.000 medarbejdere* 269 249 246 283 281
Godstransport: Total antal ulykker 2.265 2.220 2.115 2.455 2.455
Alle brancher: Ulykker pr. 10.000 medarbejdere* 148 135 133 152 153
Alle brancher: Total antal ulykker 42.790 42.640 46.330 63.630 90.380
Kilde: Arbejdstilsynet // *Tallene er rensen for coronarelaterede tilfælde

Også hos arbejdsgiverorganisationen ATL er ulykkerne noget man tager alvorligt. Organisationens chefkonsulent for arbejdsmiljø, Susanne Linhart, påpeger dog, at der kan være et element af tilfældighed over stigningen i antallet af ulykker.

- Der kan være forskellige årsager til en stigning eller et fald. Sådan noget som vejret spiller f.eks. en rolle, og hvis der er meget sne et år, kan det være en årsag til at flere kommer til skade, siger hun.

Tema: Arbejdsulykker

I de følgende dage sætter SCMNews fokus på arbejdsulykker i transport- og logistikbranchen. 

Antallet af arbejdsulykker i branchen har været stigende gennem de seneste fem år, og det er et problem for både arbejdsgiver såvel som for den enkelte medarbejder i branchen. 

Sammenlignet med andre brancher er transportbranchen overrepræsenteret både i forhold til både antallet af ulykker og antallet af dødsulykker. Det samme gælder landbruget og byggebranchen. 

En af del af forklaringen er arbejdet med store og tunge maskiner, kombineret med hårdt fysisk arbejde.

En farlig branche

Uanset, hvad årsagen til det stigende antal ulykker er, står en ting dog helt klart: Transportbranchen er overrepræsenteret i forhold til det gennemsnitlige antal af arbejdsulykker på det danske arbejdsmarked. 

Ifølge Susanne Linhart hænger det sammen med, at meget af arbejdet indebærer mange ind- og udstigning af store køretøjer og arbejde på læssebagsmæk, samt store maskiner som gaffeltrucks og kraner. Derudover er der særligt et parameter, som gør det særligt vanskeligt at arbejde med sikkerhed i transportbranchen:

- Det er en branche hvor en stor del af arbejdet foregår et andet sted end på arbejdsgiverens matrikel. Her er det sværere at kontrollere det fysiske arbejdsmiljø. Hvis der er et hul i gulvet på arbejdspladsen, kan man reparere det - det kan man ikke, hvis det er i fortovet eller i vejen, siger Susanne Linhart.

Forskning: Løftearbejde øger risikoen for alvorlig sygdom

Benny Nymark Andersen fra 3F er enig i, at de særlige arbejdsforhold giver udfordringer. Han fastslår dog, at det i sidste ende stadig er arbejdsgiverens ansvar at finde en løsning på problemet.

- Jeg kan sagtens se, at der f.eks. kan være udfordringer ved at levere varer om natten til en restaurant med en smal trappe midt i København. Men så må arbejdet jo tilrettelægges så det kan gøres sikkert. Så må man få noget mere tid til det, eller have noget udstyr der kan hjælpe med leveringen, siger han og tilføjer:

- Desværre ser vi nogle gange, at medarbejderne bliver presset til at springe over, hvor gærdet er lavest.

Samarbejde mod ulykker

Selvom ATL og 3F normalt kan have modsatrettede interesser når det kommer til eksempelvis løn, så arbejder de faktisk tæt sammen, når det handler om at mindske antallet af ulykker.

Det sker gennem arbejdsfællesskabet BAU Transport, som både Benny Nymark Andersen og Susanne Linhart er en del af. Her arbejder de blandt med at lave oplæg og undervisning om arbejdsmiljø og sikkerhed hos virksomhederne.

Og ifølge Benny Nymark Andersen er det særligt vigtigt i netop transportbranchen, at virksomhederne har fokus på selv at få uddannet deres medarbejdere til at udføre de forskellige arbejdsprocesser på en sikker og forsvarlig måde.

- I transportbranchen har vi med mennesker at gøre, som ofte selv står alene og selv skal træffe den afgørende risikovurdering. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne gennemgår sikkerheds- og arbejdsprocedurer med deres medarbejdere, siger han.

Herunder kan du se, hvordan ulykkerne fordeler sig i branchen. Tallene tager dog ikke forbehold for, at antallet af beskæftigede kan variere i forhold til forskellige typer transportarbejde.

Sådan fordeler ulykkerne sig i branchen:
Type af transportarbejde Antal ulykker fra 2018 til i dag
Vejgodstransport 5.765
Jernbanegods 65
Oplagring og drift af stationer og godsterminaler 560
Sø- og kysttransport 130
Erhvervshavne 140
Luftfragt 125
Serviceydelser i forbindelse med luftfart 935
Post- og kurertjenester 3.600
Stevedorer 195
Kilde: Arbejdstilsynet

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.156