23948sdkhjf

Langer ud efter påbudsordning: “Der er noget som skriger til himlen”

En arbejdsmiljøkonsulent hos 3F rejser kritik af det påbudssytem, som skal forhindre farlige og ulovlige arbejdsprocedurer. Arbejdstilsynet kan dog ikke genkende kritikken

Der er noget helt galt med den måde, som Arbejdstilsynet fører tilsyn og håndterer arbejdsulykker på.

Når tilsynet uddeler påbud efter at have opdaget farlige situationer eller procedurer, er der nemlig en række huller i lovgivningen, der gør det muligt, at de påbudte situationer eller procedurer sagtens kan fortsætte med at ske alligevel.

Det mener, Benny Nymark Andersen, som er arbejdsmiljøkonsulent hos 3F - Transport.

- Der er noget i systemet, som skriger til himlen. Det forhindrer, at vigtige erfaringer bliver spredt fra virksomhed til virksomhed, og gør det meget svært at arbejde forebyggende. Jeg kender ikke løsningen på det, men det må kunne gøres bedre end i dag, siger Benny Nymark Andersen.

Tema: Arbejdsulykker

I de følgende dage sætter SCMNews fokus på arbejdsulykker i transport- og logistiksektoren. 

Antallet af arbejdsulykker i branchen har været stigende gennem de seneste fem år, og det er et problem for arbejdsgiver såvel som for den enkelte medarbejder i branchen. 

Sammenlignet med andre brancher er transportbranchen overrepræsenteret både i forhold til antallet af ulykker og antallet af dødsulykker. Det samme gælder brancher som landbruget og byggebranchen. 

En af del af forklaringen er arbejdet med store og tunge maskiner, kombineret med hårdt fysisk arbejde.

Det ulovlige bliver lovligt

Grundlæggende er der to ting, som gør, at de farlige arbejdssituationer kan opstå, selvom arbejdstilsynet har givet et påbud. For det første ophører påbuddet så snart virksomheden skifter ejer eller udliciterer arbejdsopgaven - også selvom den påbudte arbejdsopgave stadig finder sted.

- På den måde kan en ulovlig arbejdsfunktion pludselig blive gjort lovlig, selvom den reelt ikke har ændret sig, forklarer Benny Nymark Andersen.

For det andet gælder påbuddene fra tilsynet kun den ene virksomhed, hvor arbejdstilsynet finder en arbejdsprocedurer, der indebærer en risiko. Dermed er påbuddet altså ikke automatisk gældende i andre virksomheder, selvom samme risikofyldte arbejdsprocedurer måtte finde sted her.

Godstransport kostede 34 menneskeliv på fem år

To eksempler

Problemet med påbuddene kan muligvis lyde en smule teoretisk og teknisk. Men Benny Nymark Andersen har to konkrete eksempler, som begge viser, at påbuddene ikke nødvendigvis fører til den tiltænkte forbedring af arbejdsmiljøet.

Den første drejer sig om et busselskab, hvor medarbejderne i løbet af arbejdstiden skulle passerer et område omkring garagen, hvor belysningen var dårlig.

- Arbejdstilsynet havde påbudt virksomheden at sikre området, så arbejdet kunne udføres forsvarligt. Men kort efter bliver buskørslen udliciteret til et andet busselskab, og herefter gælder påbuddet ikke længere, selvom der ikke er blevet sat nyt lys op, fortæller Benny Nymark Andersen.

Det andet eksempel handler om en virksomhed, der håndterer kommunens skraldehentning. Her kom en medarbejder alvorlig til skade, da den automatiske krog til at løfte skraldespandene fik fat i hans tøj og hev ham med op i skraldebilen.

Arbejdstilsynet gav efterfølgende et påbud, med krav til virksomheden om at skærpe opmærksomheden på risikoen ved krogen. Men selvom der er risiko for lignende ulykker i andre virksomheder med skraldebiler gjaldt påbuddet kun den virksomhed, hvor ulykken var sket.

- Jeg tænker der ville ligge noget forebyggende i, at man i stedet for at rette påbuddet mod en bestemt virksomhed, rettede den mod selve arbejdsprocessen. Så ville alle der kørte skrald være opmærksom på, at der var en risiko ved netop denne arbejdsproces, siger Benny Nymark Andersen.

Flere ulykker ramte centrallager - nu tager grossist kampen op

Lovgivning fastsætter reglerne

Hos Arbejdstilsynet er man uforstående overfor kritikken. I en mail til SCMNews peger tilsynet på, at det er lovgivningen, som fastsætter de regler, der skal overholdes - ikke påbuddet i sig selv.

Arbejdstilsynet gør opmærksom på, at de forskellige typer af påbud eller evt. politianmeldelser bliver udstedt, hvis en virksomhed ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven.

- Afgørelsen gives til den enkelte virksomhed, hvor Arbejdstilsynet har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Dermed er det den enkelte virksomhed, som skal efterkomme den afgørelse som Arbejdstilsynet har givet. Dette er uafhængigt af hvem der ejer den enkelte virksomhed. I tilfælde, hvor en arbejdsfunktion udliciteres til anden virksomhed, så vil Arbejdstilsynet kunne foretage tilsyn med denne anden virksomhed og her afgive en reaktion, hvis der konstateres en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, skriver Arbejdstilsynet til SCMNews, og fortsætter:

- Alle virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, er forpligtet til at overholde arbejdsmiljølovgivningen. Hvis en virksomhed modtager en afgørelse i form af et påbud, så er det den konkrete virksomhed, der er forpligtet til at efterkomme de krav som påbuddet stiller. Afgørelser fra Arbejdstilsynet er dermed gældende for den enkelte virksomhed, hvor der er konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Forskning: Løftearbejde øger risikoen for alvorlig sygdom

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.159