23948sdkhjf

Efter budfiasko: By & Havn sætter igen strøm til 350 millioners udbud

Trods genudbud fastholder bygherre, at der kan stå anlæg klar ved krydstogtsæsonen 2025

By & Havn meddelte i marts, at udbuddet om at etablere landstrøm til krydstogtskibene i København var annulleret, da de to indkomne tilbud begge oversteg budgettet med mere end 100 pct.

Nu ligger en ny plan klar.

– Vi har sammensat en ny proces for, hvordan vi får etableret flere landstrømsanlæg i København, og justeret udbuddet til efter en god dialog med markedet og de tidligere bydere, siger Havnebygmester og anlægschef, Hans Vasehus, By & Havn, i en pressemeddelelse om det nye udbud.

Med rådgiveres hjælp og på baggrund af tilbagemeldingerne fra markedet vurderer By & Havn, at det samlede tilpassede projektet kan gennemføres inden for en samlet økonomisk ramme i størrelsesordenen 300 - 350 mio. kr.

By & Havn har kigget udbudsbetingelserne og projektet igennem og fastholder, at der kan stå et landstrømsanlæg med to tilslutninger klar i slutningen af 2024, så det kan tages i brug ved krydstogtsæsonen i foråret 2025.

Landstrømsanlægget til krydstogtskibe i Københavns Havn etableres i et samarbejde mellem Københavns Kommune, By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP), hvor By & Havn er bygherre på anlægget.

Splitter udbuddet 

Udbuddet opdeles i flere dele, så et udbud alene omfatter converter, CMS (krankøretøjer på kaj) samt øvrige teknik og el-komponenter. De øvrige anlægsarbejder (primært fundament til converter) udføres i separat entreprise.

Der indgik tidligere en bygning til converter og servicefaciliteter med videre. Dette element er nu taget helt ud af projektet. Derudover samles alle arbejder vedr. kabelføring i et særskilt udbud, det vil sige kabling relateret til den overordnede nettilslutning, samt kabling på kajarealer.

By & Havn igangsætter i maj og juni de ovennævnte tilpassede udbud vedr. etablering af converter, kraner og kabelføring. Udbuddene forventes afsluttet efter sommerferien 2023

Udbygning over flere år

Den tilpassede plan betyder, at landstrømsanlæggene bliver etableret i etaper.

Første etape vil stå færdig i slutningen af 2024. I foråret 2025 vil man således kunne tilslutte sig et landstrømsanlæg ved Langelinie og et ved Oceankaj. I første omgang vil man kunne forsyne et skib på Langelinie og et skib ved Oceankaj.

Anlægget udbygges til fem tilslutningspunkter i 2028.

Forventningen er, at den gradvise indfasning af landstrøm over de næste fem år vil følge den efterspørgsel, der er på landstrøm for tiden, og at skibenes udvikling i de kommende år vil betyde, at flere og flere skibe vil have et ønske om at benytte landstrøm i fremtiden.

I 2028 vil fire skibe kunne benytte landstrøm samtidig, men der er mulighed for at udvide kapaciteten, hvis der er behov for det, så fem krydstogtskibe kan tilsluttes samtidig og således udnytte anlæggets fulde kapacitet.

Det opdaterede udbud af landstrøm til krydstogtskibe i København

• I 2025 forventes der at kunne tilsluttes ét skib på Langelinie og ét skib på Oceankaj til landstrøm foruden Oslofærgen som allerede benytter landstrøm.

• Udbuddet opdeles i flere dele, således at der nu gennemføres et udbud, som alene omfatter converter, CMS (krankøretøjer på kaj) samt øvrige teknik og el-komponenter. De øvrige anlægsarbejder (primært fundament til converter) udføres i separat entreprise. Der indgik tidligere en bygning til converter og servicefaciliteter mv. Dette element er nu taget helt ud af projektet. Derudover samles alle arbejder vedr. kabelføring i et særskilt udbud, dvs. kabling relateret til den overordnede nettilslutning, samt kabling på kajarealer.

• Tilslutningen til elnettet sker fra start i Nordhavn. Først til den midlertidige hovedstation og fra 2028 til den permanente hovedstation hvorefter anlæggets fulde kapacitet kan udnyttes. I det tidligere udbud skulle anlægget tilkobles hovedstationen på Østerbro i en midlertidig periode.

• Økonomisk besparelse ved tilslutningspunkt i Nordhavn er: 20 mio.

• By & Havn vurderer med rådgiveres hjælp og på baggrund af tilbagemeldingerne fra markedet, at det samlede tilpassede projektet kan gennemføres inden for en samlet økonomisk ramme i størrelsesordenen 300-350 mio.kr.

• By & Havn igangsætter i maj og juni de ovennævnte tilpassede udbud vedr. etablering af converter, kraner og kabelføring. Udbuddene forventes afsluttet efter sommerferien 2023

By & Havn

Se nøgletal for:
Læs mere om: landstrøm
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.25