23948sdkhjf

Ældrelovs tidshorisont stadig ukendt

Er forberedelsen af en bureaukratibekæmpende ældrelov ved at drukne i bureaukrati?

Regeringen vil frisætte ældreplejen med en ny ældrelov. Væk med unødigt bureaukrati. Nu siger ældreminister Mette Kierkgaard, at det er en opgave ”med rigtigt mange tandhjul”, og hun kan ikke sætte en dato på, hvornår et udkast til en ældrelov kan offentliggøres.

- Der [er] ikke nogen snuptagsløsninger. Det er ikke en let opgave. Det er mere end regelforenkling og afbureaukratisering. Vi skal ind og styre og kontrollere og levere vores ældrepleje på helt nye måder, og det er der rigtig mange tandhjul i, sagde ældreminister Mette Kierkgaard søndag til dr.dk.

Der lægges altså fra ældreministerens side op til, at der ikke bare skal styres og kontrolleres mindre, men at den tilbageværende styring og kontrol skal være anderledes end den hidtidige.

Vi har spurgt ældreministeren, om ministeriet kan løfte sløret for, hvilke tilgrundliggende principper for styring og levering af ældrepleje, der arbejdes med i ministeriets forberedelse af et udkast til en ældrelov. Det er imidlertid sjældent, at noget ministerium giver sådanne oplysninger før et lovudkast foreligger, men skulle ministeriet mod forventning løfte sløret for en nyt styringsparadigme bag en kommende ældrelov, bringer vi selvfølgelig ministerens svar. 

Vægtige medlemmer af folketingets ældreudvalg udtrykker deres frustration over, at der endnu ikke foreligger et udkast til en ældrelov. Pia Kjærsgaard (DF) mener, at ministeren ”svigter”, fordi denne og den tidligere regering har lovet en ældrelov ”i lang, lang tid”. Kjærsgaard forstår ikke, at ”ministeren sidder på hænderne.”

Et lignede synspunkt gør de konservatives Mette Abildgaard gældende, idet hun over for dr.dk slår fast, at der kan tages initiativer nu, som ikke vil skabe stor ”uenighed på Christiansborg”, og Abildgaard nævner som eksempel visitationen af hjælpemidler til de ældre.

Artiklen er en del af temaet Politik.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079