23948sdkhjf

Ny trepartsaftale om voksen og videreuddannelse

Både den grønne omstilling, nye teknologier, stigende pensionsalder og pres på velfærden stiller nye krav til arbejdsstyrkens kompetencer og omstillingsevne. Det er derfor afgørende, at der er gode muligheder for at udvikle, omstille og uddanne sig løbende gennem hele arbejdslivet.

Det mener regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA, FH, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Akademikerne), der netop har indgået en trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet.

Med aftalen afsættes der 360 mio. kr. årligt til et varigt løft af efter- og videreuddannelsesindsatsen i Danmark.

Parterne er blandt andet enige om en række tiltag, der skal styrke voksnes basale færdigheder. Målet er, at flere voksne får grundlæggende læse-, regne- og it-færdigheder, der gør dem i stand til at tage yderligere uddannelse og klare sig godt på arbejdsmarkedet.

Omstillingsfonden udvides og videreføres med 100 mio. kr. årligt, så både ufaglærte, faglærte og personer med korte og mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau kan få tilskud til at efter- og videreuddanne sig på videregående niveau.

Med aftalen styrkes også arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Der afsættes blandt andet 119 mio. kr. årligt varigt til takstforhøjelser med videre, ligesom der afsættes 30 mio. kr. årligt fra 2024 til 2026 og 20 mio. kr. varigt fra 2027 og frem til at styrke og udbrede digital læring. Det skal sikre, at ufaglærte og faglærte også i fremtiden har adgang til erhvervsrettet efteruddannelse af høj kvalitet. Ambitionen er, at digitale undervisningsforløb kan gøre det mere fleksibelt at opkvalificere sig – både i forhold til tid og sted og kursisters mulighed for at lære i sit eget tempo.

Med aftalen etableres desuden en ny AMU-udbudsmodel, som skal understøtte, at virksomheder og kursister ikke går forgæves grundet aflysninger eller for få tilmeldte, når de har brug for et AMU-kursus.

Herudover viderefører aftalen en række initiativer fra den hidtidig gældende VEU-trepartsaftale. Det gælder blandt andet højere løntabsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser og almen efteruddannelse, fag i basal engelsk og it, krav om prøver i AMU og forsøg med gæstelærere i AMU.

- Vi står lige nu i en situation i Danmark, hvor der er stor mangel på arbejdskraft. Det gælder både i det private, hvor der for eksempel mangler fjernvarmesvejsere, så vi kan føre den grønne omstilling ud i livet. Og det gælder i det offentlige, hvor vi nok mest akut mangler kvalificeret arbejdskraft til at sikre vores ældre en tryg og værdig alderdom. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med denne aftale tager et fælles ansvar for at sikre, at der er gode muligheder for at udvikle og uddanne sig løbende gennem hele arbejdslivet. Efteruddannelse og opkvalificering bidrager til at skabe vækst, velstand og kvalitet i vores velfærd – til gavn for både den enkelte og samfundet, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Artiklen er en del af temaet Politik.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062