23948sdkhjf

Ny millard-aftale baner vej for CCS i fuld skala - og hovedlov om transport af CO2

Der skal fanges mindst 34 millioner tons CO2 for 26,8 milliarder.

En netop indgået aftale skaber større sikkerhed for fuld fangst og lagring af CO2 allerede fra 2029 - og fjerner samtidig forhindringer og skaber klarhed om etablering af både rør og transport af CO2 og udvikling af CO2-lagre.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende for opfyldelsen af både vores og Europas klimamål, at vi får CO2-fangst og lagring op i fuldskala i Danmark. Vi har heldigvis virksomheder, som gerne vil investere, men lige nu er bremset af en række uklarheder og barrierer. Det er min opgave at minimere både risici og usikkerheder på vej mod 2030. Det er præcis det, vi gør, ved at styrke vilkårene for CCS i Danmark. På den måde øger vi sikkerheden for, at CCS hiver de nødvendige reduktioner hjem,  siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Tempo op - prisen ned

Det er regeringen og partierne Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet, der er blevet enige om at styrke vilkårene for CO2-fangst og lagring i Danmark, så de barrierer, der lige nu forhindrer de nødvendige investeringer i både fangst, transport og lagring af CO2, fjernes. På den måde speedes tempoet på og omfanget af CO2-fangst og lagring op.

- CO2-fangst og lagring bliver afgørende for at nå vores klimamål. Nu skaber vi klare rammevilkår, så der sikres gode muligheder for at få den spirende danske CCS-industri op i skala og ned i pris, og mere sikkerhed for at vi når reduktionerne. CCS hverken kan og skal ikke stå alene. Vi skal som hovedfokus fortsat omstille os til vedvarende energi, grønne teknologier og nye produktionsformer, men for nogle sektorer vil CCS være en nødvendig teknologi, siger Linea Søgaard-Lidell, klima-, energi- og forsyningsordfører for Venstre.

Aftalen betyder, at man samler midlerne fra CCUS-puljen og Grøn skattereform-puljen. Det forventes i alt at give en reduktion på mindst 34 millioner tons CO2 over den 15-årige periode.

I alt vil udbuddenes økonomiske størrelse være cirka 26,8 milliarder kroner fordelt på to udbudsrunder, der løber i 15 år frem for 20. Det betyder at der fremrykkes CO2-reduktioner efter 2030. 

Udbuddenes størrelser giver også flere aktører mulighed for at byde, hvilket øger sikkerheden for, at CCS kan bidrage med sin andel til klimamålene. Det samme gør udbudskravet om fuld fangst fra første januar 2029 i stedet for 2030.

Det første udbud sættes i gang i sommeren 2024 - det andet året efter.

Danmarks første lov

Aftalen sætter også gang i arbejdet med Danmarks første hovedlov om transport af CO2. Loven skal sikre både tydelige og ensartede regler for transport af CO2 via rør, uanset om det skal lagres eller anvendes til f.eks. PtX, og samtidig gøre det muligt for både statslige og private markedsaktører at eje og drive rør til CO2-transport.

Aftalepartierne er enige om at fortsætte modellen med 20 procent statsligt medejerskab gennem Nordsøfonden i de fremtidige lagringslicenser. Modellen skal sikre, at danskerne også får del i gevinsten ved at stille undergrunden til rådighed til lagring af CO2.

Udspillet vil også bidrage til at hjælpe langsigtet anvendelse af CO2 (CCU) på vej, da fangst- og transportinfrastrukturen på mange punkter er den samme for CCU. Samtidig gives der i udbuddene en vis fleksibilitet for udtrædelsesmuligheder efter 2030, der vil gøre det muligt at træde ud af kontrakten, hvis kontraktindehaver f.eks. ser en bedre forretning i at sælge CO2 til anvendelsesformål.

Fakta om aftalen

  • Pengene vil blive givet til CO2, der bliver fanget og lagret. Mindst 34 millioner tons skal fanges og lagres.
  • Aftalen forventes til 2030-målet at bidrage med reduktioner på 2,3 millioner tons CO2. På tværs af alle puljerne skal CO2-fangst skaffe reduktioner på 3,2 mio. tons CO2 i 2030.
  • Der vil være krav om fuld fangst fra første januar 2029. Fangst og lagring i 2028 vil desuden være et vigtigt konkurrenceparameter.
  • Der afsættes henholdsvis cirka 10,5 milliarder kroner og cirka 16,3 milliarder kroner over en 15-årig periode frem for over 20 år. Det giver reduktioner på henholdsvis mindst 0,9 millioner og mindst 1,4 millioner tons CO2 årligt
  • Det forventes, at det første af de to CCS-udbud sættes i gang i juni 2024 - og det andet et år senere.
  • De fremtidige lagringslicenser vil - ligesom de tre allerede eksisterende - blive udbudt med 20 procent statsligt medejerskab gennem Nordsøfonden.
  • Danmarks første hovedlov om transport af CO2, som sendes i høring i år, skal sikre tydelige og ensartede regler for transport af CO2 via rør uanset endestationen, bl.a. så både private og statslige markedsaktører får mulighed for at eje og drive rør til CO2-transport.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.344