23948sdkhjf

De gyldne tider er ovre: Betonelementproducenters indtjening er sendt i dørken

Udfordringerne har ramt betonelementproducenterne som perler på en snor, og drømmen om tidligere tiders indtjeningsfest er langt væk

Der var fest og glade dage, men nu er virkeligheden en helt anden.

De danske betonelementproducenter kæmper med at genopfinde succesformlen, der tidligere har fået stribevis af andre brancher til at sende misundelsesværdige blikke efter den engang så yderst lukrative industri.

Det viser en ny brancheanalyse fra Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Den negative indtjeningsmæssige udvikling skyldes en række forskellige udfordringer, forklarer formand for Betonelement-Foreningen, Dennis Mathiasen:

- 2022 var et meget udfordrende år for betonelementbranchen med et faldende aktivitetsniveau i løbet af året, samtidig med mange udefrakommende udfordringer som kraftige rente- og inflationsstigninger samt fortsat stigende råvare- og energipriser.

Kommentaren skal ses i lyset af, at overskuddet i branchen nok engang er skrumpet, og hvor mere end halvdelen af af de 16 danske producenter må se tilbage på et år med dårligere indtjeningsevne.

Samlet faldt overskuddet før skat i 2022 med 11,8 pct. sammenlignet med året før.

Dermed skriver det forgangne år sig også ind i en efterhånden ret så tydelig tendens, hvor indtjeningen kommer mere og mere under pres.

Hvor branchen i 2018 leverede et samlet driftsoverskud på knap 730 mio. kr., lyder selvsamme tal i dag på "blot" 304 mio. kr. og er altså dermed mere end halveret på ganske få år.

2023 ligner på mange måder en fortsættelse af 2022 med en del af de samme udfordringer og et fortsat fald i aktivitetsniveauet Dennis Mathiasen, formand for Betonelement-Foreningen

Sådan har vi gjort

Brancheanalysen er baseret på de seneste regnskabstal den 5. september 2023 for betonelementproducenter med mindst 70 ansatte.

Der er tale om følgende 16 virksomheder: Give Elementfabrik A/S, DS Elcobyg A/S, Dan-Element A/S, A/S Midtjydsk Betonvare- og Elementfabrik, Fårup Betonindustri A/S, Leth Beton A/S, Ambercon A/S, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S, A/S Boligbeton, Spæncom A/S, Gandrup Element A/S, RC Beton A/S, CRH Concrete A/S, Heidelberg Materials Precast Denmark A/S (tidligere Contiga), PL Beton A/S, Industri Beton A/S.

Fem ud af 16 betonelementproducenter følger ikke kalenderåret, hvilket betyder, at 2022-kolonnen reelt indeholder regnskabstal for 2021/22 for de fem producenter.

ConFac har ændret regnskabsperiode, således at det seneste regnskabsår dækker over 15 måneder. Da ConFac ikke har sammenlignelige regnskabstal for de seneste 2 år, er virksomheden medtaget i tabellerne, men er ikke en del af den samlede analyse.

Den hastigt vigende indtjening står imidlertid i skærende kontrast til branchens omsætning. Samtlige betonelementproducenter, som oplyser omsætning, præsterede i 2022 vækst, og samlet steg omsætningen faktisk med hele 12,3 pct. 

Højdespringeren var Spæncom, der med en omsætningsvækst på mere end 25 pct. til 914 mio. kr. så småt begynder at kunne skimte milliarden i horisonten.

Der er dog stadig lang vej til den absolutte førerposition, som indtages af CRH Concrete. Her er omsætningen vokset med 12 pct. og sneg sig dermed op på 2 mia. kr.

Nye udfordringer 

Nedgangen i indtjening de seneste år skyldes et sæt uheldige omstændigheder, som er skiftet år efter år. 

I 2021 blev COVID-19 udpeget som en afgørende, negative faktor. Sidste år udpegede betonelementproducenterne over en bred kam så Ruslands invasion af Ukraine som den primære forklaring. 

Krigen destabiliserede branchen og førte til leveranceproblemer hos flere af producenternes leverandører. Samtidig førte det til prisstigninger på energi og vigtige råvarer, som hele produktionen afhænger af.

De øgede omkostninger kunne man kun i mindre omfang give videre til kunderne, påpegede blandt andet Spæncom - et billede, de fleste betonelementproducenter kan nikke genkendende til.

Konkret udpegede CHR Concrete specifikt de kraftige prisstigninger på cement og stål som udfordringer affødt af krigen.

Netop cementpulver og armeringsstål samt træ blev fremhævet af Karsten Sandal, direktør i Industri Beton, da han i august beskrev det forgangne år:

- Det har været på himmelflugt. Dermed blev det væsentligt dyrere end kalkuleret, og det har også presset indtjeningen, forklarede Karsten Sandal.

Industri Beton havde branchens største underskud på 21,9 mio. kr. i 2022.

Konkurser kostede

Netop Industri Beton var også blandt de elementproducenter, hvis regnskab og resultat var belastet af et andet problem i byggeriet: Konkurser i kundekredsen.

- Vi måtte stoppe produktionen af flere ordrer, da kunden gik konkurs midt i det hele. Det gav store huller i produktionen og kan forklare en væsentlig del af underskuddet, forklarede direktør Karsten Sandal for nyligt til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Heidelberg Materials Precast Denmark, det tidligere Contiga, var også igennem et år, hvor tre kunder gik konkurs.

”Det gav ikke et direkte tab, men det betød, at vi havde en nedgang i produktionen og var nødt til at hjemsende personale,” forklarede ledelsen i 2022-årsrapporten.

Hovedpunkter i brancheanalysen

  • Samtlige virksomheder som oplyser omsætning, har vækst, udover Confac, er det Spæncom som med en vækst på over 25 pct. vækster mest. I kroner er det CRH Concrete der har den største vækst med en omsætningsstigning på lige over 217 mio. kr.
  • 9 ud af de 16 virksomheder øger bruttoresultatet, som samlet set stiger med 3 pct.
  • Betonelementproducenterne tjener 9 pct. mindre på driftsresultatet, halvdelen har tilbagegang på denne post. Spæncom har fortsat den største fremgang, mens Heidelberg Materials Precast Denmark går mest tilbage.
  • 3 virksomheder har underskud, mod 2 året før.
  • Antallet af ansatte indikerer også at aktiviteten i branchen er steget, idet denne post vokser med 3,3 pct. svarende til 150 fuldtidsansatte, to tredjedele af branchen ansætter flere.
  • Overskudsgraden falder med 2,3 procentpoint til et gennemsnit på 2 pct. Halvdelen af de virksomheder som oplyser omsætning, har dog også en negativ overskudsgrad.

Elementproducenterne er dog ikke alene om at blive presset af stigende omkostningerne. Leverandørerne kæmper også med den høje inflation og har set sig nødsaget til at hæve priserne. 

Vendepunkt på vej?

Indtil videre, hvor året så småt nærmer sig sin afslutning, er der ikke de store tegn på bedring. Men det kan måske ændre sig. 

- 2023 ligner på mange måder en fortsættelse af 2022 med en del af de samme udfordringer og et fortsat fald i aktivitetsniveauet, vurderer Betonelement-Foreningens formand, Dennis Mathiasen.

Han ser dog ikke nye problemer, der kan tage pladsen som de næste i rækken af udfordringer, branchen har stået overfor de seneste år.

- Byggebranchen er kendt for, at aktivitetsniveauet følger den økonomiske udvikling i samfundet, så ud fra den betragtning ser det ud til, at udviklingen kan vende i løbet af 2024, men det må tiden vise, lyder det fra Dennis Mathiasen.

Meldingen er den samme fra direktionsgangen hos Ambercon i Støvring:

- Har man de lange briller på og ser mod 2024, kan vi allerede se positive tendenser i markedet, siger Apichat Bonde, adm. direktør i Ambercon.

Den nordjyske producent har haft succes med at få rettet produktionen mere over mod erhverv og industri:

- Vi tror også på boligbyggeri, og at de projekter, som blev sat på hold i 2023, bliver sat i gang i slutningen af året eller i 2024, så flere developere og bygherrers projekter kommer i gang næste år, tilføjer Apichat Bonde.

- Det skal også siges, at vi kommer fra et ekstremt højt niveau i 2021-2022 på ryggen af corona, hvor vi så rammer under niveau i 2023.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.25