23948sdkhjf

Sweco hopper i gummistøvlerne: Vinder havne- og kystprojekt i kæmpe skala

Tilstanden og levetiden af 46 kyst- og havneanlæg fordelt over godt 350 kilometer langs den jyske vestkyst skal ses efter i sømmene, for hvilke udfordringer er der for at funktion og sikkerhed de næste 50 år? 

Efter et udbud har Kystdirektoratet betroet arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco at foretage den omfattende tilstands- og levetidsvurdering af infrastrukturelle anlæg og kystkonstruktioner. Det oplyser rådgiverfirmaet i en pressemeddelelse. 

Kystdirektoratet ønsker hermed at få klarhed over tilstanden af Vestkystens moler, sluseanlæg, navigationslys, kajanlæg, diger og dæmninger og alle anlæggenes levetid med fremtidens klima taget i betragtning. Nogle anlæg er næsten 100 år gamle, og projektet skal derfor klarlægge det fremtidige investeringsbehov for anlæggene. 

– Det er et vigtigt projekt, fordi vi skal undersøge, om vores forreste værn ud mod Nordsøen er i stand til at modstå fremtidens klimaforandringer. Samtidig er det spændende, fordi opgaven kræver, at vi bringer forskellige fagkompetencer og eksperter i spil fra lokalt hold, regionalt og nationalt niveau samt verdensførende digespecialister fra Holland, forklarer Oliver Ries, teamleder i Kyst- og klimateamet i Sweco, i pressemeddelelsen.

Kystdirektoratet skal bruge undersøgelsen og rapporten som grundlag for, hvilke investeringer, der skal foretages i vores maritime infrastruktur og anlæg. De primære undersøgelser skal være færdige i midten af oktober, og hele arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2022. Projektet har en ramme på 20 mio. kr.

Eftersyn over og under vand

I undersøgelsen af anlæggene skal lokale dykkerhold fra Hanstholm ud at se på konstruktionerne under vand. Konstruktionerne måles op over og under vandet af underrådgivere for at tilvejebringe en komplet 3D-datamodel over anlæggene, som taler sammen med Kystdirektoratets eget facility management-system. 

Sweco hopper i gummistøvlerne og supplerer denne viden med en fysisk gennemgang. Den samlede viden bruger rådigvervirksomheden til at vurdere tilstanden og restlevetiden af anlæggene i relation til nedbrydning, klimaforandringer, havspejlsstigninger, ændrede bølgeforhold og kystmorfologi.

I en samlet rapport for alle konstruktionerne udarbejdes en prioriteret liste for udbedringsbehov på baggrund af restlevetid. Desuden udpeger Sweco de fem værst medtagede anlæg, som har behov for at blive udbedret først. 

Kommenter artiklen

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093