23948sdkhjf

Rambøll vinder rådgivning på oprensning på 45.000 kvm alsisk strand

Rådgivningsvirksomheden Rambøll har vundet opgaven som bygherrerådgiver på oprensning af generationsforureningen på Himmark Strand på Nordals. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. 

Rådgiverfirmaet skal bistå Region Syddanmark på den store opgave, som består af at oprense et område på godt 45.000 kvm på stranden og ude i havet. 

Rambøll skal stå for:

  • tilsynet og kontrollen under selve oprensningen
  • at hjælpe entreprenøren med tekniske spørgsmål
  • at sikre, at tilladelser og lovgivning overholdes
  • at reetableringen af stand- og havområdet på Himmark Strand kommer flot i mål.

– Generations-forureninger kræver specialiseret viden og indgående erfaring med projekter, som rækker ud over det, vores ellers meget dygtige fagfolk i regionshuset har. Rambølls ekspertviden om for eksempel risikovurderinger, teknik og kemi bliver afgørende i det store arbejde, der venter os, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i meddelelsen.

Entreprenørudbud i foråret 2022 

Som bygherrerådgiver skal Rambøll stå for den samlede planlægning af de kommende års oprensning på Himmark Strand - både før, under og efter. 

Planlægningen inkluderer blandt andet det kommende entrepriseudbud, hvor den entreprenør, som skal stå for selve oprensningen skal findes. Det er planen, at det udbud skal sættes i gang i løbet af foråret 2022.

Hvordan er Himmark Strand blevet forurenet?

Strandområdet ved Himmark Strand på Als blev tilbage i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering af lossepladsaffald og afbrænding af industriaffald.

Det er estimeret at der er deponeret mellem 28.000 og 52.000 kbm affald og 6-700.000 liter kemikalieaffald. Kemikalieaffaldet fra Danfoss indeholdt blandt andet klorerede opløsningsmidler og olieprodukter og blev afbrændt i en række huller, der blev gravet ved stranden.

Det tidligere Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke er grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen.

Kilde: Region Syddanmark

Det er forventningen, at entrepriseudbuddet vil tage omkring 3-4 måneder, og derfor er det planen, at det første spadestik til oprensningen kan tages efter sommerferien 2022. 

Bæredygtig oprensning

Rambøll skal også sikre, at oprensningen på Himmark Strand bliver så bæredygtig som muligt - i tråd med regionens ambition. 

– Bæredygtighed kan være mange ting; fra FN’s verdensmål til overvejelser omkring brugen af lastbiler i oprensningsarbejdet. Men det er især vigtigt, at bæredygtighed tænkes ind i projektet helt fra start, så den entreprenør, der vælges til at udføre oprensningen, også vurderes ud fra deres tilgang til bæredygtighed, fortæller formand for miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørn Lehmann Petersen (S).

Prisen for oprensningen forventes at ligge på mellem 156-192 mio. kr.

Fakta: Forureningen på Himmark Strand

Forureningen på Himmark Strand er en såkaldt generationsforurening. Generationsforureninger er blandt andet kendetegnet ved, at det vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense dem. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Der er i finansloven for 2021 afsat 630 mio. kr. over fem år til oprensning af de første af de 10 danske generationsforureninger. Danfoss bidrager med 25 mio. kr. til oprensningen på Himmark Strand.

Prisen for oprensningen forventes at ligge på mellem 156-192 mio. kr.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss har gennem længere tid samarbejdet om håndtering af forureningen, og fra 2021 er en ny partnerskabsaftale med til at sætte rammerne for det kommende arbejde med selve oprensningen samt forvaltningen af både finanslovsmidlerne og Danfoss’ bidrag.

 

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078