23948sdkhjf

Ny besøgstjeneste skal afhjælpe ensomhed blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Ensomhed blandt ældre migranter og flygtninge skyldes oftest et begrænset netværk, savn af familie og slægtninge og social isolation pga. sygdom.

Det tillærte danske sprog kan gå i dvale eller forsvinde gradvist pga. demens. Disse ældre menneskers ensomhed er derfor svær at afhjælpe gennem dansksprogede indsatser.

- Vores sprog er kulturelt forankret. Det at tale et fælles modersmål åbner for en dybere samtale og forståelse. Besøgsparrene deler livshistorier, de har billeder på nethinden, dufte, lyde og minder, som de let kan formidle til hinanden. Og så deler de erfaringerne med at være flyttet til et andet land og et savn knyttet til hjemlandet og familien der, fortæller projektleder Alma Bekturganova Andersen, der også er forkvinde for Verdens kvinder i Danmark, hvor hun fik idéen til initiativet.

Det kræver forberedelse og kommunikation med personalet på plejehjemmet, når fx en ældre algerisk mand med lettere demens skal have en besøgsven. Men med en håndholdt indsats kan det lykkes. Det er til gavn og glæde for den ældre, men også for plejehjemmet, der får en større forståelse for beboerens identitet og baggrund.

Erfaringerne fra de første halvandet år – gennem corananedlukningen – beskrives i rapporten ”Besøg på Modersmål – relationer gennem fælles sprog og kultur”, som udgives af Fonden Ensomme Gamles Værn, der har finansieret projektet og gennemført følgeforskningen.

- Vi er optaget af at understøtte veje ud af ensomhed og social isolation for ældre migranter og flygtninge. Det har været interessant at følge, hvordan nære relationer kan udvikles. Nogle besøgspar bliver venner – og nogle frivillige får en ny bedstemor i familien, fortæller direktør og forskningsleder, kultursociolog, ph.d. Christine E. Swane, der har skrevet rapporten sammen med bachelor i europæisk etnologi Pernille Bülow Pedersen.

Indtil nu rummer Besøg på Modersmål ældre fra 36 lande, bl.a. Afghanistan, Frankrig, Nepal og Peru. Der er 148 tilmeldte besøgsvenner fra 43 lande, og indtil videre er der dannet 67 besøgspar på 26 forskellige sprog. Projektet er startet i København og enkelte omegnskommuner, og indsatsen ønskes bredt videre ud i landet.

Fakta om forskningsrapporten Besøg på Modersmål – relationer gennem fælles sprog og kultur

Rapporten beskriver erfaringer fra projektet, der skal mindske ensomhed og social isolation blandt ældre, der er født og opvokset i andre lande end Danmark. Gennem interview med besøgsvenner, ældre besøgsværter og nøglepersoner indfanges den betydning, som det fælles sprog og kultur har for udvikling af relationer.

Fakta om Fonden Ensomme Gamles Værn

Fonden støtter forskning, sociale projekter og formidling. Ensomme Gamles Værn blev stiftet i 1910, og fondens midler stammer bl.a. fra afkast og arv. Der gives støtte til projekter om det sociale liv i alderdommen, og fonden har et særligt fokus på marginaliserede grupper som ældre migranter og andre ældre mennesker i en socialt udsat position.

Artiklen er en del af temaet Samfund.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Nordiske Medier:

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141