23948sdkhjf

Jorton finder manglende hænder på byggepladsen

Håndværkere har i nogle år haft deres faste gang i Skovbærparken i Sydbyen i Haderslev, som gennemgår en omfattende renovering og omdannelse. Blandt meget andet er bedagede boligblokke er blevet revet ned til soklen for at give plads til 35 nye rækkehuse, der skal appellere til områdets børnefamilier. 

Men projektet til cirka en halv mia. kr. involverer både nedrivning af boliger og en gennemgribende renovering.  

Som en del af bygherren Haderslev Boligselskabs og Domeas værdisæt, har social bæredygtighed været centralt i byggeprocessen, hvilket spiller sammen med hovedentreprenøren Jortons indsats. Det har betydet eksempelvis, at der er gjort en stor indsats for at få flere af områdets beboere aktiveret i hele byggeprocessen: 

– Vi arbejder som bygherre i et område med mange forskellige beboere, og der er grupper som eksempelvis har kæmpet med perioder væk fra arbejdsmarkedet. Vi har i samarbejde med jobcentre, uddannelsescentre og Jorton, set på, hvordan vi har kunnet hjælpe nogle af disse borgere i byggeriet gennem praktikpladser. Det har blandt andet ledt til mellem otte og 10 praktikpladser hos Jorton, der er besat af beboere fra området, fortæller Lars Bo Steensbeck, senior projektleder hos Domea, i en pressemeddelelse.

Projektets parter

Bygherre: Haderslev Boligselskab og Domea

Bygherrerådgiver: Rambøll

Ingeniør: Rambøll

Arkitekt: A78

Hovedentreprenør: Jorton

Fagentreprenør (Tømrer): Hustømrerne

Kan skabe flere hænder i byggeriet

– Samtidig ser vi jo en enorm mangel på hænder i byggebranchen, og som bygherre er vi jo afhængige af, at vi også i fremtiden har dygtige håndværkere. Det er derfor også en langsigtet investering for os og for hele samfundet, at åbne nogle af de ledige borgeres øjne for en karriere i byggebranchen siger Lars Bo Steensbeck og fortsætter: 

– Vi har haft unge folk, der er blevet bidt af byggeriet, og som har søgt ind på uddannelser efterfølgende. Andre har tidligere været beskæftiget i byggeriet og er af flere grunde havnet uden for arbejdsmarkedet. Her har vi også set flere genindtræde i byggebranchen. 

Han roser i samme ombæring hovedentreprenørens villighed til at investere ressourcer på forløbet og tiltagene.

342 boliger bliver til 245

Projektet i Skovbærparken omfatter renoverede boliger, tilgængelige boliger med elevatoradgang, nedrenoverede boliger til rækkehuse, Skovvænget 4-72 og Brombærvej 13-45 samt nye tekniske installationer i alle boliger og nye udearealer. Renovering af 144 boliger fordelt på 24 opgange med nye vinduer, balanceret ventilation, nye påhængte altaner, nye køkkener og badeværelser. Eksisterende altaner lægges til boligarealet og der udføres nye skakte til ventilation. 66 boliger indrettes som tilgængelige boliger. Renovering af 132 boliger som nedrenoveres til soklen og genopføres som 35 rækkehuse. 

På alle bygninger udskiftes taget. Foran bygninger med tilgængelige opgange ændres belægningerne til niveaufri adgang til opgangene. Ved nedrenoverede boliger hæves terrænet på for- og bagsiden samt niveaufri adgang med ramper, trapper og støttemure i terræn. Udearealerne renoveres med ny asfaltsti, træer, planter, lejeredskaber, aktivitetsområder mv. Ved rækkehusene laves private haver.