23948sdkhjf

Tegnestue vinder å-projekt til næsten 100 millioner kroner

Tegnestuen Schønherr har sammen med rådgivningsvirksomheden WSP vundet opgaven for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med at projektere en samlet løsning for klimatilpasning, naturgenopretning og skybrudshåndtering omkring Harrestrup Å i Vigerslevparken. Det skriver Schønherr på deres hjemmeside. 

Projektets konkrete målsætninger (fra programmet udsendt 2019):

  • Omdanne Harrestrup Å til et mere naturligt vandløb med større biologisk diversitet.
  • Skabe plads til, og levemuligheder for, et mere varieret dyre- og planteliv.
  • Forbedre den rekreative værdi og skabe mulighed for at gå og opholde sig langs åen.
  • Sikre bedre visuel kontakt til åen fra parken.
  • Øge den hydrauliske afledningskapacitet i Harrestrup Å.
  • Beskytte nærtliggende områder mod oversvømmelser ved skybrud og højvande i Kalveboderne.
  • Indrette parken med kapacitet til at magasinere og forsinke skybrudsvand.
  • Sikre at skybrudsvandet fra vand-oplandene kan strømme til parken.

Med fokus på landskabsbaseret regnvandshåndtering, naturværdi og byliv vil teamet skabe et projekt, der rummer løsninger for regnvandshåndtering, udvider kapaciteten i åen, styrker stedets egenart og højner naturværdien i parken.

Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over en del år, og Schønherr har i 2015 udarbejdet helhedsplanen for Harrestrup Å på den del, der løber gennem Københavns Kommune.

På daværende tidspunkt lød det, at projektet havde en forventet anlægssum på 95 mio. kr. 

Artiklen er en del af temaet Samfund.