23948sdkhjf

Uddannelsen til befaren skibsassistent bliver permanent på Svendborg Søfartsskole

Efter en 3-årig prøveperiode, er det nu lykkedes for Svendborg Søfartsskole at få en permanent tilladelse halet ombord til at udbyde den befarne skibsassistentuddannelse

Nye uddannelsesudbud er ikke en hverdagshændelse på Svendborg Søfartsskole. Ikke siden tilblivelsen af HF-Søfartsuddannelsen i 1998, har skolen stået i den situation at skulle starte en ny uddannelse op. På trods af flere henvendelser til myndighederne gennem årene vedrørende en mulig opstart af den befarne skibsassistentuddannelse er alle disse blevet afvist indtil for tre år siden.

Det skriver uddannelsesinstitutionen i en pressemeddelelse.

I tilladelsen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står der nævnt, at en lille maritim uddannelsesinstitution som Svendborg Søfartsskole vil blive styrket ved at få en bredere uddannelsesportefølje. 

Det nævnes desuden, at forsøgsudbuddet har udviklet sig godt i forsøgsperioden med et stigende antal elever. Der har desuden været tale om et lavt frafald og ledighed. Det vurderes, at skoleskibenes dobbelttogter kun vil øge tilgangen til uddannelsen yderligere. Endelig konkluderes det af Styrelsen, at det nye udbud i Svendborg ikke alene har været årsag til et svingende optag hos anden udbyder.

Ny bekendtgørelse

Ved ansøgningen om den nye uddannelse meldte Svendborg Søfartsskole ud, at der var behov for en kvalitetsgennemgang af uddannelsen til befaren skibsassistent. Skolen pegede direkte på forskellige indsatsområder, som både ville komme eleven, men i særdeleshed også erhvervet til gode. Ligeledes inviterede Svendborg Søfartsskole til et samarbejde med anden udbyder omkring udvikling og kvalitetsoptimering. 

Arbejdet med dette er nu afsluttet og har medført en ny bekendtgørelse for den grundlæggende maritime uddannelse (GMU). Svendborg Søfartsskole ønsker dog løbende at udvikle og tilpasse uddannelsen i takt med erhvervets ønsker og behov, for at få rederne til at prioritere de danske skibsassistenter som det naturlige 1. valg.

Det Blå Danmark har i øjeblikket et enormt behov for at få tilført arbejdskraft. Rekruttering og grundlæggende uddannelse er meget vigtige brikker i denne proces. Ligeledes er det vigtigt at få alle talenter i spil. 

Flere kvinder i faget

Svendborg Søfartsskole har med glæde konstateret, at en stigende del af eleverne på den befarne skibsassistentuddannelse har været kvinder, hvilket kunne tyde på, at Danske Rederiers store indsats for ”More Women at Sea” har kastet frugter af sig.

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har for ganske nyligt efterspurgt at få oplyst de knaster, som der måtte være i det maritime uddannelsessystem og som vanskeliggør det for elever/studerende at videreuddanne sig såvel i det maritime som i det ikke-maritime system. 

Det er Svendborg Søfartsskoles håb, at dette vil gøre det lettere for de befarne skibsassistenter at videreuddanne sig indenfor f.eks. maskinmesterområdet.

Stor opbakning

For tre år siden lavede Svendborg Søfartsskole en behovsanalyse blandt egne ubefarne elever for at få viden om, hvor mange af disse, som ville være interesseret i at læse videre til befaren skibsassistent, hvis uddannelsen permanent kom til at ligge i Svendborg. 

Hele 80 pct. af eleverne meldte positivt tilbage. Skolen har gennem årene i sammenhæng med dette set mange tidligere elever vende tilbage, men er samtidigt overrasket over, hvor mange andre elever fra såvel sejlende som landbaserede maritime uddannelsesinstitutioner, der har søgt mod uddannelsen i Svendborg.

Svendborg Søfartsskole er overvældet over den opbakning, som vi gennem årene har modtaget fra en lang række rederier, andre maritime uddannelsesinstitutioner og såvel lokale som nationale politikker. En stor tak sendes til disse.