23948sdkhjf

Prisstigninger på brændstof og materialer: Du kan regulere entreprissummen, mester!

Du kan have ret til regulering af entreprisesummen som følge af prisstigninger på materialer i brændstof

Er AB 18, ABT 18 eller Forenklet AB 18 en del af dit aftalegrundlag med bygherren, vil du kunne have ret til regulering af entreprisesummen som følge af ekstraordinære prisstigninger på materiale, som i færdig form indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Tilsvarende gælder, hvis AB 92 eller ABT 93 er aftalt mellem parterne og Dansk Byggeris standardforbehold fra 2008 eller det såkaldte fastpriscirkulære samtidig er en del af aftalegrundlaget.

Det forklarer DI Byggeri i et nyhedsbrev til sine medlemmer.

DI Byggeri fremhæver, at krav om prisstigningsgodtgørelse efter ovennævnte regler i alle tilfælde forudsætter, at entreprenøren dokumenterer, at en række betingelser er opfyldt.

Ekstraordinære stigninger

Det er bl.a. en betingelse for at kunne kræve prisstigningsgodtgørelse, at prisstigningen er ”ekstraordinær”.

Herved forstås, at prisstigningen skal overstige 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen, og således denne procentsats tillægges 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen, forklarer DI Byggeri og giver det eksempel til medlemmerne:

En prisstigning for et materiale, som omfattes af et tilbud af 1. oktober 2021, og som indkøbes i februar 2022, skal således overstige 12pct, for at godtgørelse kan blive aktuel.

Det er kun den del af prisstigningen, der ligger over procentgrænsen, som entreprenøren kan kræve godtgørelse for. 

Læs mere om, hvordan du dokumenterer og beregner den ekstraordinære prisstigning her.

Beregningsværktøj

DI Byggeri har udviklet et værktøj til brug for beregningen af selve den godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som entreprenøren efter omstændighederne kan kræve.

Til beregningsværktøjet hører en vejledning, der nærmere beskriver og eksemplificerer, hvordan værktøjet anvendes. 

Du finder beregningsværktøjet og vejledninger her.

DISSE KRAV SKAL OPFYLDES

Er AB 18, ABT 18 eller AB-Forenklet vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder ekstraordinær prisstigning på materiale, der indgår i arbejdet.

Krav om godtgørelse forudsætter dog efter AB 18 § 35, stk. 2-7 (ABT 18 § 33, stk. 2-7, og AB-Forenklet § 27, stk. 2), at følgende syv betingelser alle er opfyldt:

  •  
  • Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.
  • Prisstigningen skal vedrøre materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Omfattet er blandt andet råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår direkte i byggeriet, idet disse råvarer netop optræder i deres ”færdige form”.
  • Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.
  • Prisstigningen skal være generelt forekommende.
  • Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.
  • Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1 (ABT 18 § 33, stk. 1, AB-Forenklet § 27, stk. 2).
  • Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 pct. af entreprisesummen.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Nordiske Medier:

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.079