23948sdkhjf

Resultat markant over forventningerne - Realdania støtter 264 projekter

Et nyt skolehavecenter til landets skolebørn og et løft til området omkring Stevns Klint er blandt de 264 projekter og delprojekter, der i 2021 fik støtte fra den filantropiske forening Realdania. 

Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger til projekter rundt omkring i landet. I 2021 udgjorde afkastet knap 4,7 mia. kr. og oversteg dermed forventningerne markant. 

– Selvom COVID-19 i årets løb har fyldt meget i vores hverdag, har det ikke i lige så høj grad påvirket de finansielle markeder. I stedet har 2021 vist sig at være et år, hvor de globale aktiemarkeder fortsatte den optur, som også prægede den sidste del af 2020. Derfor står vi med et meget flot og tilfredsstillende regnskab for 2021, som oversteg vores oprindelige forventninger til året ganske meget, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, i en pressemeddelelse om udviklingen.

Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev i alt et overskud på knap 3,1 mia. kr. Investeringsafkastet på knap 4,7 mia. kr. er primært drevet af kursstigninger inden for hovedaktivklasserne Equties og Private Equty og svarer samlet set til et afkast på 19,4 pct. Realdanias årsregnskab for 2021 viser desuden, at årets udgiftsførte skat udgjorde 546 mio. kr. 

Støtte til både byggeprojekter og viden

Igen i år blev der givet støtte til både større samfundsmæssige indsatser og til lokalt forankrede projekter. 

I Carlsberg Byen i København bidrager Realdania til opførelsen af en række nye ungdomsboliger, som er målrettet unge i hjemløshed. I Østjylland har det smukke Ole Rømer-Observatorium fået støtte til en større renovering, mens en ny helt ny indsats skal sætte fokus på, hvordan vi kan lære af COVID-19-pandemien og finde nye løsninger i det byggede miljø, hvor mennesker lever og opholder sig. 

– Vores arbejdsfelt er det byggede miljø, hvilket meget naturligt indebærer støtte til en lang række helt konkrete bygge- og anlægsprojekter. Men en stor del af vores midler går også til at generere mere viden og til at afprøve nye løsninger, som gør os klogere på, hvordan vi udvikler de fysiske rammer for vores hverdag. Vi ønsker blandt andet at få mere indsigt i pandemiens påvirkning af vores adfærd og livskvalitet inden for det byggede miljø - og at omsætte den viden til nye løsninger, siger Jesper Nygård. 

De næsten 1.000 igangværende projekter har en samlet værdi på mere end 26,5 mia. kr. pr. den 31. december 2021. Realdanias andel heraf er godt 12 mia. kr. 

Bæredygtighed er en rød tråd

Siden starten på det filantropiske arbejde i år 2000 har Realdania uddelt samlet set omkring 21,7 mia. kr. til udviklingen af og indsatser i det byggede miljø. Projekterne spænder fra initiativer taget af lokale ildsjæle, over byudviklingsprojekter, restaurering af historiske bygninger og til større nationale indsatser – for eksempel bedre indeklima i skolerne og en kickstart af byggeriet af seniorbofællesskaber. 

Bæredygtighed har i alle årene været en rød tråd i foreningens filantropiske arbejde. Det er helhedsorienteret bæredygtighed med fokus på både økonomisk, social, kulturel og klimamæssig bæredygtighed. I de senere år er der skruet yderligere op for arbejdet med klimamæssig bæredygtighed, bl.a. med en lang række forskellige projekter. Det gælder eksempelvis en indsats, der skal gøre det lettere for danskerne at træffe bæredygtige valg i forhold til boligen og filantropisk støtte til 95 danske kommuner, der går efter at blive klimaneutrale senest i 2050 gennem projektet DK2020. 

– I Realdania arbejder vi med de seks verdensmål, som rammer mest oplagt ind i vores arbejdsfelt, og som supplerer de filantropiske mål. Alle er vigtige. Der er bare ét, der haster lidt mere end de andre, og det er klimaet. Og når man arbejder med det byggede miljø, så er klimafokus helt afgørende, siger Jesper Nygård. 

Derfor er klimamæssig bæredygtighed også blevet et kriterium, når Realdania fremover bevilger støtte til bygge- og anlægsprojekter - og når foreningen selv agerer bygherrer. 

Flere missionsrettede investeringer

I 2020 introducerede Realdania en ny hovedaktivklasse - Mission Related Investments (MRI). Det er investeringer, som både skal bidrage til det økonomiske afkast, der er grundlaget for Realdanias løbende uddelinger, og som samtidig skal understøtte de filantropiske mål og missionen. 

I 2021 har foreningen øget mængden af investeringer, hvor økonomisk afkast og filantropi går hånd i hånd. Her udgjorde MRI i alt 489 mio. kroner. Blandt de missionsrettede investeringer er to fonde, som investerer i virksomheder, der arbejder med nye teknologier inden for bygge- og ejendomsbranchen. Det kan bl.a. være digitale løsninger, der på forskellige måder kan gøre byggeriet mere effektivt f.eks. i forhold til at nedbringe fejl og spild og dermed trække byggeriet i en mere klimavenlig retning. 

Realdanias mål er at have fem procent af investeringsformuen i missionsrettede investeringer inden 2026, hvor den nuværende investeringsstrategi udløber. 

I 2022 forventer Realdania et niveau for bevilligede uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere år og er baseret på analyser af og langsigtede forventninger til finansmarkederne. Hvis afkastet af investeringsaktiviteterne bliver højere end forventet, vil bevillingerne i løbet af året kunne øges. 

 

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Nordiske Medier:

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094