23948sdkhjf

Nyt partnerskab vil gøre Danmark til centrum for Power-to-X og fremtidens grønne brændstoffer

Det nye forsknings- og innovationspartnerskab Mission Green Fuels skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030. Det skal dermed hjælpe Danmark i mål med en af de største udfordringer i den grønne omstilling.

Det skriver Energy Cluster Denmark i en pressemeddelelse.

Visionen for Mission Green Fuels er i følge Energy Cluster Denmark at bidrage til de danske, europæiske og globale klimamål, nærmere bestemt 70 pct. reduktion i 2030 og netto nul i 2050, og at understøtte dansk forskning, innovation, vækst, job og eksportpotentiale inden for grønne brændstoffer.

- Vi skal i mål med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. Det kræver, at vi udvikler fremtidens grønne brændstoffer. Der er et stort potentiale for en styrket dansk position inden for Power-to-X. Med en målrettet indsats, især inden for tung land- og skibs- og lufttransport, mener jeg det er muligt, at Danmarks energisystem i 2050 er baseret på 100 pct. vedvarende energi. Med de missionsdrevne partnerskaber bliver forsknings- og innovationsindsatsen konkret og målorienteret, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

På den korte og den lange bane

Mission Green Fuels arbejder på to overordnede parallelle spor med udgangspunkt i forskning, der skal sikre implementering af ny viden og nye løsninger på både den korte og den lange bane. Det ene spor fokuserer på kommerciel opskalering af allerede kendte teknologier, realisering af store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren på relativt kort sigt.

Transport til vands, til lands og i luften belaster klimaet voldsomt meget. Derfor er en grøn omstilling af transportsektoren og udviklingen af grønne brændstoffer en af de mest afgørende veje til at blive et klimaneutralt samfund Anders Eldrup, forperson i Innovationsfonden

Det andet spor, også på den korte bane, handler om forskning i nye forretningsmodeller og former for finansiering, adfærd og borgerinddragelse ved opførelse af Power-to-X anlæg. Det er anlæg, der fremstiller brændstoffer og kemikalier ud af elektrolyse af brint.

Power-to-X kan indgå i sammenhængende energisystemer, hvor man benytter ustabile vedvarende energikilder som fx vindenergi, til at omdanne vand til brint og ilt. Efterfølgende indgår brinten som råstof i bl.a. transportbrændstoffer.

På længere sigte skal der være fokus på udvikling af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer, der skal bidrage til den grønne omstilling.

- Transport til vands, til lands og i luften belaster klimaet voldsomt meget. Derfor er en grøn omstilling af transportsektoren og udviklingen af grønne brændstoffer en af de mest afgørende veje til at blive et klimaneutralt samfund. Partnerskabet Mission Green Fuels står med en nøglerolle i forhold til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer, siger Anders Eldrup, forperson i Innovationsfonden.

Partnerskabet har i udformningen af Mission Green Fuels opereret med en midlertidig bestyrelse, der samler industrien, den akademiske verden, forskningen og GTS’er. Den nye bestyrelse er netop udpeget og træder sammen i juli.

Fakta om Mission Green Fuels

Partnerskabet er lanceret med en midlertidig bestyrelse (Board of Directors BoD), der repræsenterer industrien, den akademiske verden, forskning og GTS. 

Den nye bestyrelse er udpeget og vil træde sammen i juli med valg af formand og næstformand. Formanden for bestyrelsen har det overordnede ansvar for eksekvering af køreplanen, porteføljestyring og projektinitiering i tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af bestyrelsen

Partnere i Mission Green Fuels

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Syddansk Universitet

Københavns Universitet

Copenhagen Business School

FORCE Technology

Alexandra Instituttet

Teknologisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Haldor Topsøe A/S

Danfoss A/S

Danfoss Drives A/S

Grundfos Holding A/S

Vestas Wind Systems A/S

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

Ørsted A/S

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Nordiske Medier:

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078