23948sdkhjf

Stiesdal, Dall Energy og Frichs Pyrolysis får knap 200 millioner klimakroner til udvikling

Tre projekter får støtte fra Pyrolysepuljen til at fremme teknologier, der skal reducere drivhusgasudledning fra landbruget.

- Det blev Stiesdal SkyClean, Dall Energy og Frichs Pyrolysis, der kan glæde sig over at have fået grønt lys fra Energistyrelsen til at sætte gang i pyrolyseprojekter, der skal bidrage til drivhusgasreduktioner i landbruget, samtidig med at der produceres grøn energi. 

Tilsammen modtager projekterne 194 mio. kr. fra Pyrolysepuljen, der i foråret 2022 modtog ansøgninger for hele 397 mio. kr. fra i alt 12 projekter.

- I et samspil mellem landbrugs- og energisektorerne vil de tre projekter demonstrere nye teknologiske løsninger, der på en og samme tid skal betyde mindre CO2 og mere energi. De perspektivrige projekter kan således være med til at sikre, at Danmark kan opfylde sine klimamålsætninger om 70 procent CO2-reduktion i 2030 – og samtidigt kan Danmark med projekterne blive et foregangsland for grøn pyrolyseteknologi, siger Energistyrelsens vicedirektør Stig Uffe Pedersen i en artikel på Energistyrelsens hjemmeside. 

Flere formål

Puljen er målrettet udvikling af teknologier, der skal fremme grøn omstilling af dansk landbrug, primært gennem pyrolyse – en proces, hvor biomasse opvarmes uden tilstedeværelse af ilt. Man kan således tage restprodukter fra landbruget, såsom halm og gylle, og nedbryde det, så det omdannes til biokul og brændbar gas, samt olie.

De støttede projekter benytter sig alle af pyrolyseteknologi – men til nogle forskellige formål. De tre projekter supplerer således hinanden ved at have forskellige relevante tilgange til en markedsnær udvikling af teknologien og dens indpasning i værdikæden, og det forventes, at de tilsammen kan rykke teknologiudviklingen betydeligt som grundlag for at fremme den verserende pyrolysedagsorden.

Hvad er pyrolyse?

  • Pyrolyse er en proces, hvor materiale opvarmes uden ilt. Det kan f.eks. være restprodukter som halm og gylle, som opvarmes og omdannes til biokul.
  • Processen danner også brændbar gas, som kan omdannes til grønt brændstof, f.eks. til fly.
  • Når biokullet efterfølgende spredes på markerne, lagres kulstof i jorden, og det fjerner CO2 fra atmosfæren.

Kilde: Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet

SkyClean

Stiesdal SkyClean A/S har med støtte fra EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – allerede demonstreret effektiv pyrolyse i et 2 MW demoanlæg. Med støtte fra Pyrolysepuljen vil virksomheden og dens partnere i SkyClean Scale-up-projektet nu bygge det første pyrolyseanlæg i kommerciel størrelse med en effekt på 20 MW. Målet er at opnå en effektiv og økonomisk klimateknologi for dansk landbrug.

- Bevillingen fra Pyrolysepuljen betyder, at vi og vores ansøgningspartnere nu kan igangsætte en meget bred indsats, hvor rigtig mange aspekter af teknologien og den omkringliggende værdikæde kan blive afprøvet og dokumenteret som grundlag for en efterfølgende udbygning med disse anlæg. Det er meget positivt at der i en tid med store samfundsmæssige udfordringer er fundet midler til at accelerere udviklingen af pyrolyseteknologi, siger Henrik Stiesdal, administrerende direktør i Stiesdal A/S.

Kernen i projektet er opskaleringen af selve pyrolyseteknologien, men projektet vil også fokusere på biokul og dets egenskaber og på omdannelsen af pyrolysegas til avancerede brændstoffer. Projektet sigter på at kunne udvikle det teknologiske grundlag for fremtidig storskala anvendelse af pyrolyseteknologi gennem anvendelse af restbiomasse fra landbruget. Projektet støttes med 124 mio. kr.

Fra restprodukter til fjernvarme

Dall Energy vil med projektet ’Stor-skala Fluid Bed Pyrolyse’ udvikle, etablere og demonstrere en pyrolyseteknologi til konvertering af restprodukter blandt andet fra landbruget til biokul og grøn energi i form af fjernvarme.

Til dette formål skal der i projektet etableres et multifuel-anlæg, som kan behandle en række organiske restprodukter såsom halm og spildevandsslam. Projektet har således potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk og samtidigt bidrage til gas- og fjernevarmeforsyningen i Danmark. Projektet støttes med 51,4 mio. kr.

- Anlægget etableres i en multiforsyningskontekst i tæt samarbejde med forsyningsselskaber i Billund Kommune. Her har man en vision om et teknologicenter, der skal producere bæredygtig CO2-neutral fjernvarme og transportbrændsler. Det første trin på rejsen mod et sådant teknologicenter er det 10 MW demonstrationsanlæg, som vi ved Dall Energy nu med støtte fra Energistyrelsen skal i gang med at etablere, siger Jens Dall Bentzen, Direktør, Dall Energy.

Flashpyrolyse

Den tredje virksomhed, der kan glæde sig over at modtage støtte fra Pyrolysepuljen, er Frichs Pyrolysis, hvis projekt støttes med 18,6 mio. kr. Frichs Pyrolyses vil i projektet udvikle et 2 MW anlæg til gasbåren flashpyrolyse i en multikanalreaktor med energioverskud.

Flashpyrolyse er kendetegnet ved hurtig opvarmning til særligt høje temperaturer på over 800 °C. Med denne metode opnås den størst mulige udvinding af gas.

- Vi er meget glade for at have modtaget støtte til at videreudvikle vores pyrolyseteknologi og etablere et fuldskala flashpyrolyseanlæg. Anlægget vil blive opbygget med teknisk udgangspunkt i vores patenterede gasbårne reaktormetode. Udbyttet fra anlægget vil både være gas til energiformål og biokul med nytteegenskaber samt stabil carbon capture, siger Ove Munch, CEO ved Frichs Pyrolysis.

Projektet anlægges ved en stor ægproducent, hvor målet er at behandle og konvertere hønsemøg og halm. Det forventes at fuldskalaanlægget, der skal opføres i projektet, vil nå en kapacitet på 15 ton biomasse i døgnet.

Fordeling af midler fra Pyrolysepuljen

  • Stiesdal SkyClean: 124 millioner kroner
  • Dall Energy: 51,4 millioner kroner
  • Frichs Pyrolysis: 18,6 millioner kroner

Kilde: Energistyrelsen

Kommenter artiklen (3)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.328