23948sdkhjf

Sådan undgår du utætte fuger omkring vindue og døre, mester !

Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA gennemgår årsager til skader og giver forslag til, hvordan fugeskader og deraf følgende fugtskader udbedres og undgås

Når vinduer og døre skal tætnes udvendigt, bruges der forskellige typer fuger. I nybyggeri anvendes der fortrinsvis elastiske fuger, som er vand- og lufttætte, når de er udført korrekt.

Nogle elastiske fuger bliver dog utætte allerede få år efter, at byggeriet er færdigt, for eksempel på grund af forkert dimensionering, manglende bygbarhed eller forkert udførelse. Manglende bygbarhed kan for eksempel være en fuge, som er for smal, fordi der ikke er taget højde for tolerancer under projekteringen, eller placering af opklodsning, som umuliggør korrekt bagstopning.

- Fuger omkring vinduer og døre er – ligesom selve vinduerne og dørene – en vigtig del af klimaskærmen. Ved projektering af fugerne bør man derfor følge de samme principper, som er gældende for klimaskærmen generelt. For vinduer og døre ført til gulv er specielt bundfugen kritisk, fordi den er vanskeligt tilgængelig både under udførelsen og i den efterfølgende drift, siger Erik Brandt, Civilingeniør på BUILD - Aalborg Universitet, og en af forfatterne bag erfaringsbladet "Utætte fuger omkring vinduer og døre" (ID-nr. (41) 22 08 15).

I det følgende omtales kun vinduesfuger, men fuger omkring døre og elementer udføres på samme måde.

Årsager til utætte fuger 

Utætte fuger optræder bl.a. i byggeri, hvor for- og bagmur arbejder forskelligt i forhold til hinanden. Vinduer og døre er typisk monteret i bagmuren, og den udvendige del af fugen skal derfor optage de bevægelser, som formuren har i forhold til bagmuren. For at hindre for store bevægelser opdeles bygninger ofte i mindre sektioner ved hjælp af dilatationsfuger. Fuger omkring vinduer kan indgå i dilatationsfugerne.

Bygningsreglementet sætter en øvre grænse for størrelsen af kuldebroer omkring vinduer. Derfor er det ved nybyggeri normalt nødvendigt med en kuldebrosafbrydelse i form af 50 mm isolering i vinduesfalsene.

- Det gør det svært at udføre fugen korrekt, fordi opklodsninger/fastholdelser ikke giver plads til fugning på bagstop, især når karmens dybde er lille – dvs. manglende bygbarhed. I erfaringsbladet gennemgår vi derfor de hyppigst forekommende årsager til utætte fuger, som blandt andet er forkert projektering, fx for lille dybde af fuge, valg af ettrinsfuger på udsatte steder, anvendelse af uegnet fugeløsning, f.eks. fugemasse med for stor stivhed og mange andre faktorer, siger Erik Brandt.

Projektér korrekt og undgå fugeskader

Det er en forudsætning for fugens funktion og levetid, at fugekonstruktionen, dvs. fugens geometri, fugemateriale, hæfteflader, bagstop mv. er tænkt ind i projekteringen, så vindue, vindueshul og fugeløsning passer sammen. Det anbefales derfor, at totrinsfuger projekteres af en rådgiver. Projekteringen skal sikre, både at fugen passer til det aktuelle vindue og vindueshul, og at det er muligt at udføre fugen korrekt.

- Mange forhold er af særlig betydning ved projekteringen af fugerne omkring vinduer, og vi gennemgår dem alle i erfaringsbladet. Men skal jeg nævne nogle få, er det f.eks. fugens elasticitet og dimensionsændringer i tilstødende bygningsdele, fx forårsaget af fugt- og temperatursvingninger, at fugefladerne udgør et plant og fast underlag for fugens kontaktflade, samt at fugen har en tilstrækkelig stor kontaktflade og hæfteflade – afhængigt af fugemateriale og udførelsestolerancer for både råhus og vinduesindbygning, siger Erik Brandt.

Ydermere er det vigtigt at fugen projekteres med bagstop, der er egnet til brug med den valgte fugemasse, og som ikke er vandsugende. 

Læs mere i erfaringsbladet

Læs mere om nedenstående i erfaringsbladet "Utætte fuger omkring vinduer og døre" (ID-nr. (41) 22 08 15):

  • Krav til fugers egenskaber
  • Bestandighed og levetid
  • Valg af fugeløsning
  • Drift og vedligehold
  • Udskiftning af fuger

Læs også mere i erfaringsbladet ’"ugesvigt og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre" (ID-nr. (41) 22 08 16) 

Et- og totrinsfuger

Fuger opdeles efter tætningsprincip i totrinstætning (totrinsfuge) og ettrinstætning (ettrinsfuge).

  • Totrinsfuger er teoretisk set den bedste løsning, der kan anvendes under alle forhold, fordi der ikke er trykforskel over den udvendige fuge.
  • Ettrinsfuger med indvendig tætning kan i mange tilfælde anvendes, hvis fugeudformningen er korrekt, facadens tætningsprincip tillader det, og arbejdsudførelsen er i orden.
  • Anvendes ettrinsfuger på udsatte steder, f.eks. i høje bygninger, i stedet for totrinsfuger med trykudligningskammer og vandafledning, kan det medføre vandindtrængning igennem utætte fugemassefuger.
  • Utætte fuger kan ud over vandindtrængning medføre gennemstrømning af luft, og de kan derved være årsag til f.eks. øget varmetab, opfugtning, skimmelsvampevækst og trækgener.

Kilde: BYG-ERFA – erfaringsbladet "Utætte fuger omkring vinduer og døre" (ID-nr. (41) 22 08 15).

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Nordiske Medier:

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094