23948sdkhjf

250.000 hektar: Her er Træ- og Møbelindustriens ønskeliste til en ny regering

Valgkampen er skudt i gang, og vi har spurgt flere brancheorganisationer om, hvad de ønsker sig af en kommende regering. 

I Træ- og Møbelindustrien, TMI, håber direktør Lærke Flader blandt andet på en ambitiøs skovplan og en national strategi for bæredygtige indkøb.

Hvad er jeres tre største ønsker til den kommende regering?

Den kommende regering skal i det nye folketingsår fremlægge en skovplan som fastsætter:

  • Et mål om at øge den danske selvforsyningsgrad af bæredygtigt træ ved at der etableres 125.000 ha ny produktionsskov frem mod 2030 og 250.000 ha frem mod 2040,
  • Et mål om at alle skovarealer over 50 ha skal være dokumenteret bæredygtige senest i 2030. Målet skal udformes og indføres i tæt dialog med private skovejere og vil kræve økonomiske virkemidler og forslag til at understøtte skovejernes incitament til certificering.
  • En udskydelse af målet om urørt skov i statens skove på 75.000 ha, ved at forlænge indfasningsperioden for løvskov med yderligere minimum 4 år (dvs. fra 6 år til 10 år) for at understøtte løvtræsproduktionen i statens skove og dermed mindske risikoen for tab af danske savværks arbejdspladser. Den politiske beslutning om at reducere hugsten med 20 pct. i statens skove, der ikke er udlagt til urørt skov, jf. landbrugsaftalen af 4. okt. 2021, skal samtidig bortfalde.

Den kommende regering etablerer et nyt klima-skovpartnerskab, der skal komme med forslag til blandt andet finansiering, for eksempel ved midler via den grønne fond, nye politiske aftaler samt fra øvrige investorer med interesse i langsigtede investering i grøn omstilling.

Den kommende regering skal arbejde for at fremme de danske kreative erhverv ved 1) at sikre gode rammevilkår for danske virksomheder i forhold til bæredygtighedsdagsordenen, så den danske møbelbranche kan fastholde sin styrkeposition. Det skal ske ved at regeringen nedsætter et sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og virksomheder og organisationer i møbelbranchen, samt 2) ved at sikre kontinuitet i bevillingerne til markedsføringskonsortiet for de kreative erhverv.

Hvad er efter jeres opfattelse de største udfordringer, branchen står overfor i det kommende år?

Danmark og resten af verdenen står i en klimakrise. Træ er et af vores bedste klimaråstoffer, og er en vigtig løsning på vores klimaudfordring. Det er derfor et klimaproblem, at Danmarks adgang til bæredygtigt træ er under et massivt pres, blandt andet fordi vi i Danmark i dag kun producerer nok træ til at dække en femtedel af vores eget forbrug. Det tvinger os som samfund til at fravælge klimavenlige produkter til bygninger, boliger og møbler fremstillet i træ. Vi skal se skoven som en ressource. Jo mere vi bruger den, jo mere skaber den. Det er godt for klimaet. Det haster derfor med at få udarbejdet en strategisk skovplan.

Vi ser ind i en fremtid, hvor der stilles stigende krav til bæredygtighed og dokumentation i Danmark og resten af verdenen. Disse krav kan vendes til en fordel for danske virksomheder, hvis vi griber det rigtigt an rettidigt. Danske kreative erhverv har i dag en styrkeposition. Den skal fastholdes. Men der mangler klare regler og rammevilkår, hvilket medvirker til potentielt forkerte investeringer og et administrativt bøvl for virksomhederne i forhold til at opfylde bæredygtighedskravene. Det står i dag i vejen for at sikre en mere bæredygtig fremtid og det store erhvervsmæssige potentiale, der ligger i danske virksomheder. Derfor haster det med at få lavet en national strategi for bæredygtigt indkøb samt at presse på for at få EU til at formulere de fælles rammer for bæredygtighedskrav.

Hvad er det/de mest markante tiltag, den nuværende regering har gjort for branchen?

Negative tiltag: Måden som urørt skov implementeres på og reduceret hugst i forbindelse med landbrugets klimaaftale.
Positive tiltag: Sat fokus på skov, ved at sætte en skovplan på dagsordenen, revision af skovloven og sat fokus på skov i forhold til den grønne fond.

Artiklen er en del af temaet Politik.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.097