23948sdkhjf

Amager Fælleds Venner giver ikke op i kamp mod Fælledby P/S

Gruppen Amager Fælleds Venner anker byretsdom til Landsretten og mener Fælledby P/S handlede i strid med loven. 

Københavns Byrets dom sidst i oktober til fordel for Fælledby P/S, selskabet bag en ny bydel på Amager, får ikke modparten, Amager Fælleds Venner, til at stoppe kampen.

Byretten afviste med sin dom den sag, Amager Fælleds Venner i januar anlagde ved mod bygherre, Fælledby P/S

Retten mente ikke, at Amager Fælleds Venner længere har retligt interesse i at føre sagen med henvisning til, at Fælledby har afgivet en erklæring om, at de frafalder ethvert krav på erstatning i anledning af det nedlagte byggeforbud i august 2021.

Amager Fælleds Venner mener, at byrettens afgørelse er forkert og har besluttet at anke den til Landsretten, skriver gruppen i en pressemeddelelse.

– Afgørelsen er efter vores opfattelse forkert, da byretten mener, at sagen alene handlede om Fælledbys mulige erstatningskrav, mens det skulle være uden betydning, at Fælledby fortsat ikke anerkender grundlaget for forbuddet, altså at de handlede i strid med loven, siger Johan Løje, advokat for Amager Fælleds Venner, i meddelelsen.

Byrettens afgørelse er en udløber af, at Fælledby ikke standsede byggeriet, da Amager Fælleds Venners klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævet i juli 2021 blev givet opsættende virkning.

Da bygherren valgte at fortsætte byggeforberedelserne, gik Amager Fælleds Venner til Københavns Byret, der nedlagde et foreløbigt forbud mod Fælledbys fortsatte aktiviteter i området, indtil klagerne var færdigbehandlet i de to nævn.

– Byrettens forbud var en foreløbig afgørelse, der ifølge retsplejelovens regler efterfølgende skal afprøves i en egentlig retssag ved byretten. Fælledby har forsøgt at undgå retssagen ved at afgive en bindende proceserklæring om, at de ikke vil gøre noget erstatningskrav gældende mod Amager Fælleds Venner. Men vi har som betingelse for en aftale krævet, at de samtidig anerkender, at vi var berettiget til at få nedlagt byggeforbuddet i august 2021, lyder det fra Johan Løje.

– Det er væsentligt for Amager Fælleds Venner at få stadfæstet, at vi havde søgsmålskompetence under forbudssagen, ligesom det er væsentligt at få fastslået, at Fælledby faktisk overtrådte loven ved at fortsætte byggeriet på trods af klagenævnenes afgørelse om opsættende virkning den 7. juli 2021, fortsætter kan.

Hvad siger dommen?

Byretten vurderer, at Amager Fælleds Venners eneste retlige interesse i at anlægge retssagen er at afværge et muligt erstatningskrav fra Fælledby. Derfor afviser byretten sagen efter, at Fælledby i deres processkrifter har frafaldet et erstatningskrav.

– Afgørelsen er efter vores opfattelse forkert, da byretten mener, at sagen alene handlede om Fælledbys mulige erstatningskrav, mens det skulle være uden betydning, at Fælledby fortsat ikke anerkender grundlaget for forbuddet, altså at de handlede i strid med loven, understreger Johan Løje.

Fælledby tolker ifølge Amager Fælleds Venner byrettens afvisning, som om de hele vejen igennem har handlet lovligt og fulgt reglerne.

– Men det siger afgørelsen fra byretten slet ikke noget om. Den ændrer ikke det foreløbige forbud, der klart sagde, at Fælledby handlede ulovligt, da de ikke accepterede, at de skulle stoppe arbejdet på Amager Fælled. Byretten afviser alene sagen, fordi de vurderer, at Amager Fælleds Venner ikke længere har retlig interesse i at føre den, siger Knud Erik Hansen, talsperson for Amager Fælleds Venner.

Han vurderer desuden, at Fælledby har arbejdet for at undgå, at sagen kom op i byretten, da bygherren i hans optik ikke vil stå med en dom, der slår fast, at det ikke var i orden, at Fælledby fortsatte byggeforberedelserne.

Derudover kører Amager Fælleds Venner også sag mod klagenævnene ved byretten. I den sag afsiger byretten den 12. december kendelse i forhold til opsættende virkning.

Artiklen er en del af temaet Samfund.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094