23948sdkhjf

Fødeplan sender 60 millioner til udvidelse af fødeafdeling

De cirka 3500 børn, som hvert år kommer til verden på fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding, får bedre forhold. Det samme gør de nye verdensborgeres forældre og personalet på afdelingen.

Politikerne i Region Syddanmark har mandag 28. november afsat knap 60 mio. kr. til byggeprojektet, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Med midlerne får afdelingen et markant og tiltrængt løft i form af en gennemgående renovering, udbygning og ombygning af de eksisterende forhold, så der skabes bedre sammenhæng mellem de forskellige afsnit, moderne fødemiljøer og bedre plads til at modtage de fødende kvinder.

Dertil skal afdelingen udvides med en helt ny bygning til for tidligt fødte. Det nye neonatalafsnit giver plads til et sammenhængende familieområde med enestuer, hvor nybagte familier kan være sammen under hele indlæggelsen.

Byggeprojektet på fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding

Det nye byggeri skal leve op til Region Syddanmarks byggeregulativ for en grønnere bygningsprofil. Det betyder blandt andet, at den nye bygning til neonatalafsnittet skal DGNB-certificeres og opnå et guldcertifikat i henhold til DGNB-manualen for nybyggeri og omfattende renovering 2023.

Moderniseringen og udvidelsen af fødeafdelingen på Sygehus Lillebælt i Kolding omfatter:

Ny neonatalbygning

Der skal bygges et helt nyt neonatalafsnit, der giver mulighed for, at familier kan være samlet og alene på deres stue. Afsnittet skal bl.a. indrettes med 16 sengestuer med eget bad- og toiletrum og tre intensivstuer med eget forældrerum og bad- og toiletrum – alle indrettet til børnefamilier med et eller to nyfødte børn.

Nyt familieområde

Som led i opførelsen af det nye neonatalafsnit bliver der etableret et familieområde, hvor nybagte mødre kan ligge sammen med deres for tidligt fødte børn, så familien kan forblive samlet, selvom der kræves behandling fra flere specialer.

Renovering og modernisering af eksisterende fødeafdeling

Projektet omfatter en gennemgående renovering og modernisering af den eksisterende fødeafdeling, så der skabes et samlet føde- og barselsafsnit med bedre og mere tidssvarende plads til at tage imod de fødende kvinder. Dertil skal der etableres to nye, moderne fødestuer, som både kan imødekomme et forventet stigende fødselstal og skabe rammerne for et moderne fødemiljø.

Kilde: Region Syddanmark

I dag er neonatal-, barsels- og fødeafsnittet placeret i en af sygehusets ældste bygninger, hvor pladsen er trang for både patienter, pårørende og personale. Forholdene med små flersengsstuer, begrænsede bad- og toiletforhold og adskillelse af nyfødte og deres mødre, hvis mødrene har brug for behandling under indlæggelsen, lever ikke op til nutidens standarder.

Men det er ikke kun de fødende og familierne, der bliver taget hensyn til. Medarbejderne har haft afgørende betydning for byggeprojektets endelige udformning, siger Karsten Uno Petersen:

– Vi har stort fokus på at skabe gode og attraktive personale- og arbejdsforhold, og derfor har vi tidligt i processen inddraget de kliniske afdelinger, der får funktioner i det nye neonatalafsnit, og de medarbejdere, der bliver berørt af renoveringen og ombygningen af føde- og barselsafsnittet, udtaler Karsten Uno Petersen (S), formand for regionens politiske udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, i pressemeddelelsen.

Et led i regionens fødeplan

Byggeprojektet er en del af Region Syddanmarks fødeplan, som blev vedtaget i juni sidste år. Samtidig vedtog regionsrådet en investeringsplan for i alt 200 mio. kr. frem mod 2025. De penge, der er afsat til fødeafdelingen på Kolding Sygehus – i alt 59,5 mio. kr. – er en del af den samlede investeringsplan.

Det forventes, at den nye fødeafdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding står færdig i slutningen af marts 2025, men det er, understreges det af regionen, forbundet med usikkerhed, da markedssituationen på anlægsområdet er udfordret.

Artiklen er en del af temaet Politik.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094