23948sdkhjf

Nyt regeringsgrundlag: Her skal byggeriet spidse ører

Det vrimler ikke med ordet byggeri i det 58 siders lange regeringsgrundlag. Alligevel er der flere pejlemærker, der indikerer, i hvilken retning SVM-regeringen vil gå på bygge- og anlægsområdet

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne kunne på et stort oplagt pressemøde onsdag præsentere det længe ventede regeringsgrundlag, der antyder, hvordan de kommende års politik kommer til at tage sig ud.

Ordet "byggeri" er nævnt blot én enkelt gang i det 58 siders grundlag, og generelt set er det småt med indikatorer på, hvad branchen konkret kan se ind i af ændringer.

Der er imidlertid nævnt en række punkter, der kan få betydning for dansk byggeri.

Først og fremmest ønsker regeringen således at "skabe bedre muligheder for at bo godt på landet og for at bygge nye ejerboliger i landdistrikterne. Regeringen vil permanentgøre og forbedre statsgarantien for boligkøb i yderområderne".

I forlængelse heraf ønsker regeringen at lempe reglerne for salg og nedrivning af tomme og private almene boliger, fremgår det.

Grøn omstilling præger billedet 

Samtidig vil Regeringen tage initiativ til en råstofplan, som "understøtter en bæredygtig udvikling af sand og grus samt mere genanvendelse af byggematerialer". Ifølge regeringen skal det sikre, at der er tilstrækkeligt med råstoffer til energiøerne og byggeriet.

Også byplanlægningen ser i den kommende tid ind i ændringer.

Regeringen ønsker således et "blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning". 

Den nye regering har desuden forpligtet sig til at få ”fart på” den grønne omstilling og nedsætter en national energikrisestab (NEKST), som skal sikre hurtigere behandling af akutte grønne udfordringer. 

Eksempelvis vil NEKST koordinere den accelererede udrulning af fjernvarme rundt om i landet samt andre indsatser, der har til formål at nedbringe brugen af gas.

Regeringen vil samtidig nedbringe klimaaftrykket på offentlige indkøb - herunder på opførelse af offentlige bygninger, fremgår det af regeringsgrundlaget.

På infrastrukturområdet skal der ligeledes foretages en række miljømæssige tiltag, da den grønne transport skal således udrulles hurtigere frem mod 2030. Det skal ifølge regeringen ske ved hjælp af teknologiudviklingen. 

Regeringen vil samtidig følge op på en analyse fra Vejdirektoratet om den såkaldte Ring 5-korridor i Nordsjælland. Regeringen vil indkalde Folketingets partier til at drøfte forbindelsen. 

Ring 5-korridoren, der er en foreslået ny motorvejsforbindelse mellem Køge og Helsingør, var blandt et af ønskerne hos den tidligere VLAK-regering, men Venstre trak i år støtten til projektet.

Dropper ny forbindelse over Vejle Fjord 

Regeringen konstaterer i sit nye grundlag, at flertallet bag togfonden er væk. Togfonden blev skabt i en aftale tilbage i 2013 og stået for udbygning af jernbanen.

Et af de tilbageværende projekter, som skulle løses gennem fonden, var en ny forbindelse over Vejle Fjord. Det bliver nu opgivet.

"Regeringen har besluttet, at forbindelsen over Vejle Fjord ikke gennemføres – de ca. 6 mia. kr. herfra reserveres til en fond, der f.eks. kan gå til at løfte børn eller klima," står der i regeringsgrundlaget.

Fokus på erhvervsuddannelser og udenlandsk arbejdskraft 

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) lagde på pressemødet vægt på, at den nye regering vil øge beskæftigelsen med 45.000 mennesker. Det skal ske inden 2030.

Foruden at flere skal gå fra deltid til fuldtid, at flere ikke-vestlige indvandrere skal i job, og at flere opkvalificeres, så vil regeringen også gøre det nemmere for virksomheder at benytte udenlandsk arbejdskraft, når "ledigheden er lav", som det hedder i grundlaget.

Det er særligt relevant for bygge- og anlægsbranchen, der traditionelt set har benyttet sig i relativt høj omfang af arbejdere, der har hjemme udenfor landets grænser.

"Regeringen vil tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft under ordnede løn- og arbejdsvilkår", hedder det i regeringsgrundlaget. Herunder vil regeringen afsætte midler på finansloven, der skal sikre ”hurtigere og mere effektiv sagsbehandling” i Styrelsen for International Rekruttering og Rekruttering.

Også erhvervsuddannelserne skal opgraderes, så flere vælger at tage for eksempel en håndværksmæssig uddannelse, lyder det. Konkret skriver regeringen: "Der skal ske en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne og få flere til at søge mod en erhvervsuddannelse".

Skattereform

På listen over planer er der på den mere generelle plan, at den nye regering vil halvere topskattesatsen, indføre en ny mellemskat og en ny millionærskat på indkomster over 2,5 mio. kr.

Topskattegrænsen hæves til 750.000 kr., mens skattesatsen halveres med 7,5 procentpoint.

Der afsættes 4 mia. kr. til at forhøje beskæftigelsesfradraget samt 0,3 mia. kr. til et særligt fradrag for enlige forsørgere.

Lavere afgift på generationsskifte

SVM-regeringen vil desuden nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 til 10 pct., fremgår det af regeringsgrundlaget.

Tiltaget er den del af arbejdet med et nyt erhvervsstøttesystem. Det skal øge den strukturelle beskæftigelse med 4000 personer.

Den nye regering vil også forbedre erhvervsstøtten med 2 mia. kr. En fjerdedel skal bruges på ovennævnte afgift ved generationsskifter.

Artiklen er en del af temaet Politik.

Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.079