23948sdkhjf

Hvordan kan man sikre, at en bestyrelse fungerer optimalt?

Bestyrelser kan findes i mange forskellige organisationer, lige fra frivillige foreninger til store virksomheder. Bestyrelsen skal sørge for at drive foreningen eller virksomheden optimalt og passe på dens økonomi. Det er dog ikke altid lige let at være medlem af en bestyrelse - eller hvis der skal ske en ændring i bestyrelsen. Derfor kan det være en god idé at have fokus på, hvordan man sikrer sig, at ens bestyrelse fungerer optimalt.

Bestyrelsens rolle i virksomheden

En bestyrelse har typisk forskellige roller i en virksomhed. Det kan være at sikre virksomhedens overordnede retning og strategi, at varetage ejerne/aktionærernes interesser, at sikre den langsigtede værdiskabelse i virksomheden, og at fungere som et klageorgan over for direktionen. Derudover kan bestyrelsen have andre roller, som er afhængige af virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Hvordan laver man en velfungerende bestyrelse?

En bestyrelse har til formål at sikre kontinuitet i virksomheden - både når det kommer til ledelse og medarbejdere. Dette gøres typisk ved, at der er flere medlemmer af bestyrelsen, som hver især har forskellige kompetencer og erfaringer. På den måde kan man sikre sig, at der altid er nogen med den rette viden til at tage stilling til de problemer eller udfordringer, som dukker op undervejs. 

En velfungerende bestyrelse er altså typisk en bestyrelse, som har et bredt udsnit af kompetencer og erfaringer repræsenteret - både når det kommer til ledelse og medarbejdere. Derudover skal en velfungerende bestyrelse have fokus på både kontinuitet og forandring - hvilket betyder, at de skal være villige til løbende at udvikle sig selv samt virksomheden eller foreningen.

Hvad er nogle typiske problemer, der kan opstå i en bestyrelse, og hvordan løses de?

Det er ikke usædvanligt, at der opstår problemer i en bestyrelse. Dette kan skyldes uenighed om hvordan man skal gribe et bestemt emne an, eller måske har nogle af medlemmerne svært ved at kommunikere. Ofte kan dette løses ved at have et klart regelsæt for bestyrelsen, så alle ved hvad de kan forvente, og hvilke rammer deres arbejde skal fungere indenfor. Det er dog ikke altid nok med et regelsæt, og derfor er det ofte en god idé at have en form for konfliktløsning i bestyrelsen, så man hurtigt og effektivt kan løse problemerne, når de opstår. Konfliktløsning kan være at have en fast person, som alle medlemmerne i bestyrelsen kan kontakte, hvis der opstår problemer eller uenigheder.

Det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og ansvarsområder. Bestyrelsesmedlemmerne skal have kendskab til hinandens kompetencer, og der skal være et fælles mål for bestyrelsesarbejdet.

Send til en kollega

0.016