23948sdkhjf

Aftale-/leveringsbetingelser

1. Generelt
Nordiske Medier (NM) forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i portalens struktur og layout.
Abonnenten er selv ansvarlig for optagelsens indhold, herunder profil, indrykning af annoncer, artikler mv. NM kan ikke drages til ansvar, såfremt en optagelse krænker lov eller tredjemands rettigheder. Abonnenten står selv til ansvar overfor tredjemand for krænkelse af tredjemands ret, herunder f.eks. ophavsret til artikler og billeder.
NM forbeholder sig ret til at afvise eller ændre optagelse af profil, annoncer, artikler mv. ligesom NM forbeholder sig ret til at ekskludere medlemmer. Som en del af medlemskabet laves der linkbytte.

2. Abonnementets løbetid og fakturering
Abonnementet (medlemskab) faktureres én gang årligt. Portalen er tilgængelig året rundt og ajourføres løbende. Betaling for abonnement og annoncer er endegyldig og kan ikke refunderes helt eller delvist ved opsigelse i abonnementsperioden. Indrykningsdatoen for annoncer kan ændres indtil 1 måned før aftalt indrykning.

3. Ansvarsbegrænsning
Nordiske Medier (NM) er ikke ansvarlig for ulemper og tab som følge af portalens drift eller indhold. Dette gælder bl.a. driftstab, forgæves afholdte omkostninger, krav rejst af tredjemand, der måtte opstå eller blive konstateret som følge af fejl og mangler i portalerne eller indhold herpå, forsinket eller manglende optagelse samt netværksmæssige problemer i forbindelse med portalen.

4. Betalingsbetingelser
Faktura fremsendes ca. 8 dage efter underskrift af nærværende aftale. Betaling skal ske før oprettelse og annoncering. Betalingsfristen vil fremgå af Nordiske Mediers faktura. Ved forsinket betaling er NM berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse.

5. Opsigelse
Aftalen kan opsiges med én måneds varsel til udløb abonnements-perioden. Alle abonnementer er fortløbende. Manglende betaling er ikke en gyldig opsigelse.

6. Servicemeddelelser og information
I forbindelse med abonnentens relation til Nordiske Medier bl.a. ved tegning af medlemskab og oprettelse af brugerlogin, vil abonnenten i nødvendigt omfang modtage e-mails fra NM vedrørende tekniske problemer, betaling og servicemeddelelser generelt.
Derudover vil abonnenten modtage velkomstmails i forbindelse med købet, ligesom abonnenten får tilsendt nyhedsbreve, tilbud om fordele og muligheder ved medlemskabet.
Man kan til enhver tid frabede sig at modtage disse ved at afmelde sig yderligere marketingsrelateret korrespondance i selve e-mailen. Man kan naturligvis også kontakte kundeservice på telefon 72286970 eller på abonnement@nordiskemedier.dk med besked om enten tilmelding eller afmelding.

7. Ændringer i vilkår og priser
NM kan løbende ændre abonnementspriserne. Den til enhver tid gældende ordinære abonnementspris fremgår af hjemmesiden. Ændring af abonnementsprisen varsles senest 30 dage før den træder i kraft og vil være gældende for alle nye abonnementer og i forbindelse med først kommende fornyelse af eksisterende abonnementer. 
Abonnementet kan altid opsiges jf. til de almindelige opsigelsesregler for abonnementet ved udgangen af nuværende betalingsperiode, og uden at det påvirker det aktive leveringsforløb.

(Opdateret, 20. februar 2024)

Read the Agreement and delivery conditions in English.

Send til en kollega

0.031